Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Innovationspartnerskap

Innovationsprocessen i projektet Diaccess utgår från samhällsutmaningar som är värdefulla för Växjö kommun och som behöver hanteras smartare än de görs idag. Genom ett samspel mellan Växjö kommun och innovatörer i näringslivet ska nya produkter/tjänster utvecklas som bidrar till att lösa dessa utmaningar.

Klicka här direkt för att komma till aktuell utmaning.

För att kunna involvera näringslivet i en sådan process är det helt centralt att det görs i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Här beskrivs upphandlingsformatet med utgångspunkt mot relevant lagstiftning och behov från projektet som baseras på förfarandet Innovationspartnerskap. Ta del av vår utförliga FAQ här.

Det som är utmärkande för innovationspartnerskap är just möjligheten att tilldela ett enda upphandlingskontrakt som omfattar både utvecklingen av produkten och själva köpet av den. Något nytt kontrakt ingås alltså inte, i upphandlingsrättslig mening, när organisationen senare köper den färdigutvecklade produkten.​ En annan fördel med innovationspartnerskap är att det kan finnas ett tydligare kommersiellt intresse för leverantörer att ingå i ett partnerskap eftersom de kan få sälja sin färdiga produkt på marknaden. ​Upphandlingsförfarandet delas in i följande faser: ​​

  • Urval av potentiella leverantörer​
  • Urval av koncept/lösning​​

Urval av potentiella leverantörer inleds med en RFI (Request for information) i två steg. Först en skriftlig beskrivning av aktuellt område och utmaningar som annonseras enligt gängse praxis. Den skriftliga beskrivningen kompletteras med en fysisk presentation med möjlighet för intresserade anbudsgivare att bättre förstå utmaningarna och förutsättningarna. ​​
Presentationen åtföljs av annonserad inbjudan att delta i upphandlingen som formulerar förutsättningarna för den fortsatta upphandlingen. Anbudsgivarnas svar på inbjudan utgör underlag för ett första urval/kvalificering av vilka som ska få möjlighet att lämna anbud i nästa skede. ​

I nästa steg i förfarandet ska ett urval göras över vilken/vilka leverantörer som ska få påbörja innovationsprocessen. Ett förfrågningsunderlag formuleras och annonseras till de anbudsgivare som kvalificerat sig att få lämna anbud. Ett initialt anbud beskriver det koncept/innovation/lösningar som anbudsgivaren ämnar realisera i innovationsprocessen. I förfrågningsunderlaget framgår avtalsvillkor, innovationsprocessens format och utvärderingskriterier. ​​

Utvärderingskriterierna ska alltid utgå från bästa kombinationen av pris/kvalitet. I detta fall regleras även en nyttjanderätt i affärsmässiga villkoren, vilket innebär att pris blir av lägre vikt. Om nyttjanderätt innebär en kostnad ska detta framgå av anbudet. Av stor vikt är således kvalitet samt att det är en lösning som på ett trovärdigt sätt kommer att lösa den utmaning som avses. ​

För mer information, kontakta:

Ansvarig projektet: Andréa Swedenborg, andrea.swedenborg@vaxjo.se
Ansvarig innovationspartnerskap och upphandling: Magnus Bringhed, magnus.bringhed@vaxjo.se
Ansvarig tekniska frågor: Reza Kashef, reza.kashef@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2020