Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Nytänkande innovatörer sökes - cykel 2

Diaccess är arenan där kommunens verksamhetsexpertis möter nytänkande innovatörer. Genom partnerskap utvecklas nya digitala lösningar på kommunen identifierade utmaningar där innovatören får kommersialiseringsrätt och kommunen nyttjanderätten till innovationen.Vi påbörjar nu den andra innovationscykeln av fem och söker innovatörer för två nya utmaningar. Inbjudan till digitalt event.

Cykel 2

Behovsanpassad tömning av sopkärl

Inom SSAM arbetar 30 fordon, i såväl egen regi som entreprenad, med att samla in avfall. En pågående undersökning indikerar att ca hälften av sopkärlen skulle kunna tömmas mer effektivt om avfallsinsamlingen/tömningen skulle baseras på fyllnadsgraden i stället för dagens statiska körturer med tidsbestämda intervaller. Den största utmaningen ligger i att sätta upp en systemarkitektur, som utifrån analys av data, genererar behovsanpassade körscheman för tömning, istället för datumstyrda.

Behovet:
En lösning som tillåter optimerad avfallsinsamling baserat på kundernas behov och därmed minskar den totala mängden avfallstransporter. Lösningen ska i första hand reglera tömning av avfall från flerfamiljshus och verksamheter, men kan med fördel även hantera behovsanpassad tömning av till exempel trädgårdsavfall.

Ökad cirkularitet inom bygg-och rivningssektorn

Av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser härrör ca 19 procent från bygg- och rivningssektorn. Av ca 10 miljoner ton avfall, från såväl rivningar och renoveringar som felbeställningar och överblivna rester, rapporteras endast 10 ton gå till återanvändning, enligt statistik från Avfall Sverige. Detta material skulle kunna återanvändas i mycket större utsträckning och ge såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar. En anledning till att så lite material återanvänds är att processen är komplex då den innefattar en lång kedja av aktörer. Till exempel beställare, fastighetsbolag, rivningsföretag, bygglovshandläggare, arkitekter, byggentreprenörer, avfallsentreprenörer etc. men ingen aktör som vill ta ansvar för hela processen. Att tillgängliggöra material för återanvändning kräver således att samtliga aktörer, oavsett position i värdekedjan, kan söka, lämna och erhålla material via en branschgemensam plattform, vilken kan vara fysisk, digital eller en kombination.

Behovet:
En vidareutveckling på den nationella lösning för cirkulärt byggande där återanvändbart byggmaterial, från såväl restdelar som material i sin helhet, tillhandahålls, görs sökbart samt kvalitetssäkras. Lösningen behöver hantera både förvaring av material samt hur materialet överlåts och ska vara tillgängligt för aktörer inom byggbranschen.

Många frågor och svar finns i vår utförliga Diaccess-FAQ, ta del av den här.

Kontaktuppgifter

Ansvarig innovationspartnerskap och upphandling: Magnus Bringhed, magnus.bringhed@vaxjo.se
alternativt diaccess@vaxjo.se 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2020