Innovationsveckan

Innovationsveckan är ett nationellt evenemang för alla som utvecklar offentlig sektor, som 2021 genomfördes den 4 - 8 oktober. Projektet Diaccess bidrog med fem olika digitala event. Presentionerna från dem alla hittar du på den här sidan.

Presentationer från innovationsveckan

Smart värmeoptimering i fastigheter - så optimerar Växjö på en ny nivå

Presentation smart värmeoptimering , 1 MB.

Smart snöröjning och halkbekämpning – så optimerar Växjö på en helt ny nivå för kommunalt vägnät

Presentation smart snöröjning och halkbekämpning , 6 MB.

EU-finansiering av utvecklingsarbete – hur gör man?

Presentation EU-finansiering av utvecklingsarbete , 4 MB.

Så upphandlar du för innovation

Ingen presentation tillgänglig.

Om du vill ha mer information om respektive föreläsning eller vill komma i kontakt med de sakkunniga, kontakta Erika Bernstone.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2021
Hållbar utveckling