Tillsammans mot ett hållbart Växjö 2030

De allra flesta av oss vet att vi befinner oss i ett svårt läge. Våra utsläpp av växthusgaser måste minska mycket och snabbt. Det kommer på olika sätt att påverka hur vi lever våra liv, hur samhället planerar för framtiden och hur våra företag väljer att investera för framtiden.

Jag är stolt och glad över att få leda Växjö kommuns hållbarhetsarbete som ordförande i kommunens hållbarhetsutskott. I vår kommun har vi under lång tid arbetat aktivt med dessa frågor. Men utifrån Parisavtalets målsättning om att vi ska hejda jordens uppvärmning vid maximalt två grader och de rapporter vi ser från FN:s klimatpanel och andra inser vi att det finns väldigt mycket kvar att göra.

Växjö kommun har tagit fram ett hållbarhetsprogram som beskriver vilka utmaningar vi står inför och vad som behöver göras de kommande tio åren. Programmet är tydligt med att vi tillsammans måste arbeta på flera olika fronter samtidigt. Den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten måste styras på ett sammanhållet sätt. Vi kan inte fokusera enbart på ett fåtal utmaningar, vi måste arbete med helheten.

Allas gemensamma ansvar

Denna stora utmaning som vi nu står mitt i innebär ju att en kommun, inte heller Växjö kommun, på egen hand kan klara det. Vi behöver alla bidra till att nå målet om en hållbar kommun 2030. Som medborgare, företagare, medlemmar i olika föreningar har vi alla ett gemensamt ansvar att styra utvecklingen i en hållbar riktning.

2030 ska vi som lever, vistas och verkar i Växjö kommun inte påverka klimatet negativt. Det betyder åtminstone nollutsläpp av klimatgaser. Detta förstår vi alla innebär stora förändringar. Naturligtvis behövs stora systemförändringar kring transporter, konsumtion, produktion med mera. Men som individer kan vi också påverka framtiden. Genom de val vi gör varje dag kan vi välja ett mer hållbart alternativ.

Det kan innebära att cykla istället för att ta bilen. Att se över vad och hur vi konsumerar och samordna våra inköp för att minska transporterna. Det kan betyda en förändrad kosthållning och många fler saker.

Växjö kommuns politiker har lovat att göra vad vi kan för att minska utsläppen. Men vi behöver vara många som tänker tillsammans för att finna de bästa lösningarna. Hur minskar vi utsläppen från våra transporter? Hur får vi ner utsläppen från vår produktion? Hur vill du att kommunen tar ansvar för framtiden?

Vi behöver fler samtal och dialoger i vårt samhälle. Vi behöver tala med varandra om hur vi tänker oss det hållbara samhället. Denna blogg och andra kommunikationssatsningar från kommunens sida kommer framöver att öka antalet mötespunkter. Just nu befinner vi oss dessutom i en pandemi vilket gör att vi får börja med att använda oss av digitala kanaler.

Jag hoppas du vill följa vårt arbete, ställa frågor, komma med konstruktiv kritik och delta i samtalet så att vi tillsammans kan möta framtiden mer hållbart.

Välkommen med!

Magnus P. Wåhlin (MP)
Ordförande Växjö kommuns hållbarhetsutskott

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2020