Snart dags för European Viable Cities Day

Det närmar sig en riktig högtidsdag för oss i kommunen. Även om julen så sakta nalkas är det European Viable Cities Day först. Det är den dag då kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje skriver under Växjös klimatkontrakt.

Det drar ihop sig till den 11 december och ”European Viable cities day”

”European Viable cities day” arrangeras för tredje året i rad av Europeiska kommissionens representation i Sverige och medlemmarna i ”Viable cities”– (vilket betyder ungefär ”livskraftiga = hållbara städer) Det sker i anslutning till Nobeldagen.

Höjdpunkten i år är signeringen av Klimatkontrakt för tiden fram till 2030. Syftet är att genom dessa kontrakt skapa en god grund för att snabba på klimatomställningen och bidra till största möjliga effekt i städerna. Detta ska ske genom nya former av investeringar i forskning, innovation och implementering.

Växjö kommun är med Viable cities och kommer som en av de första nio kommuner i Sverige att ta på sig ett ledarskap för framtidens klimatneutrala städer - och vi står på stadig grund.

Växjö kommuns politiker har sedan 1970 och -80-talet varit tydliga med att vi som bor, lever och verkar här ska vara med och ta vårt lokala och globala ansvar och beslutade redan 1996 att Växjö till år 2030 ska vara en fossilbränslefri kommun. Det råder politisk enighet om målet och många är med och bidrar till ett framgångsrikt arbete.

I vårt hållbarhetsprogram, som antogs för lite mer än ett år sedan, höjer vi ambitionen ytterligare, där står; ”Vi som bor, lever och verkar i Växjö år 2030 orsakar som samhälle ingen negativ påverkan på klimatet”.

Detta ställningstagande är verkligen något att vara stolt över och hjälpa till med! Vi hoppas med denna blogg kunna berätta om allt bra som händer i vår kommun och få inspel och frågor från er som läser!

För samtidigt som ambitionsnivån är hög, går koldioxidutsläppen i fel riktning. Enligt beräkningar kommer världens länder fortsatt öka sin årliga fossila produktion med två procent det kommande decenniet och landa på en dubbelt så hög nivå 2030 som den vi har idag. Vi behöver i själva verket minska med ca 6% årligen för att vi ska klara våra utmaningar för klimatet och det kan kännas hopplöst. Nu kommer dock, enligt ett antal forskningsinstitut, lösningen från ett oväntat håll i form av Coronapandemin. Många talar om den minskning om hela 7%(!) som koldioxidutsläppen sjunkit med i år men det är inte det som är i fokus utan det handlar om de enorma ekonomiska resurser som nu kommer behöva tillföras för omstarten efter pandemin. Dessa kan, rätt använda och investerade i nya hållbara lösningar och innovationer, vara det som på riktigt löser klimatkrisen!

Så nu gäller det! Växjö har nämligen visat att det går att vända trender. Vi har minskat våra koldioxidutsläpp med hela 59 % mellan åren 1993 - 2019. Vi är, och vill fortsatt vara, en föregångare och aktör i det globala klimatarbetet. Tillsammans med de andra åtta kommunerna som ingår i Viable cities program ”Klimatneutrala städer” är vi redo att tillsammans med alla er som bor, lever och verkar i Växjö kommun fortsätta att utvecklas som en fantastisk plats både nu och i framtiden.

Välkomna att följa sändningen med de nio svenska kommunerna, och kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje, under European Viable cities day mellan kl 10-12. Observera att eventet sänds på engelska.

Följ sändningen på fredag när Anna Tenje skriver under klimatkontraktet Länk till annan webbplats.

Charlotte G Brynielsson
Hållbarhetschef, Växjö kommun

Vill du lära dig mer om hur vi hamnade där vi hamnade när det gäller fossila utsläpp och klimtatkris? Tips nedan!

Se filmen "300 år av fossila utsläpp på 300 sekunder" Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2020