Transporter utmanar!

Den här veckan skriver ordförande i hållbarhetsutskottet Magnus P. Wåhlin (MP) om utmaningarna med transporter i en kommun som är stor till ytan, men det finns ett behov av att minska utsläppen.

I Växjö kommun behöver vi transportera oss själva och varor eftersom kommunen till ytan är stor. Alla bor inte där det finns kollektivtrafik och en del av oss har ganska långt till mataffären. Samtidigt vet vi att transporter är en av de största källorna till koldioxidutsläpp i vår kommun. Det bidrar till klimatförändringar, försurning och övergödning av mark och vatten samt föroreningar som skadar både människors och djurs hälsa som vi konstaterar i kommunens hållbarhetsprogram.

Transporter är en stor utmaning för oss som kommun och för alla oss som enskilda individer, liksom för våra företag. Vi behöver ta krafttag för att minska utsläppen från våra transporter och var och en av oss kan börja med att inventera våra egna resemönster och se vad som går att göra för att resa mer hållbart. För Växjö kommun är utmaningen att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för alla som bor och verkar i kommunen att resa så klimatsmart som möjligt.

Vi behöver alltså transportera människor och varor hållbart såväl i stad som på landsbygd. Det handlar om god tillgång till kollektivtrafik, cykel och gångvägar och närhet till mötesplatser och service. Detta är frågor som vi beskriver i kommunens landsbygdsplan där vi konstaterar att vi behöver satsa på klok infrastruktur i hela kommunen.

Läs landsbygdsplanen

Det är roligt att konstatera att vi i budgeten för 2021 gör en tydlig satsning på att bli en ännu bättre cykelstad. Vi har under flera år byggt ut och förbättrat cykelstråken i Växjö kommun. Men det finns mycket mer att göra. Tack vare elcykelns intåg ser vi också att allt fler väljer att använda cykeln för längre sträckor. Det är bra! Det är just de sträckor som är möjliga att ställa om till cykel, gång eller buss som vi måste fokusera på först. Många av oss kan oftare välja att ställa bilen än vi gör idag. Det gör också staden mer framkomlig och mer trivsam och de som måste använda bilen har möjlighet att komma till och hitta bra parkering.

När vi nu arbetar aktivt för att hållbarhetsprogrammet ska bli en del av allas vår vardag innebär det också att vi söker dialog och samarbete med de branscher som kan hjälpa oss med omställningen. En sådan bransch är logistikföretagen. Den 23 november hade vi ett första möte med logistikföretag i kommunen och här finns goda nyheter. Flera företag arbetar redan aktivt med att minska sina utsläpp och de vill göra mera.

Växjö kommun kommer fram till Earth week som äger rum i vecka 12 att ha fler dialoger med fler branscher med ambitionen att vi ska kroka arm och arbeta tillsammans för omställning i Växjö kommun. I linje med det klimatkontrakt som undertecknades mellan Växjö kommun och Viable cities och dess samarbetspartners förra veckan vill vi skapa samverkansavtal med företag i olika branscher som vill bidra till Växjö kommuns högt ställda miljö- och klimatmål. Vi välkomnar alla företag som vill samverka med oss för att nå våra gemensamma mål. Kontakta oss!

Avslutningsvis vill jag gärna uppmärksamma er på ännu en nyhet: Växjö kommun har beslutat att gå med som medlemmar i ”Håll Sverige rent”. Det ger oss fler verktyg att arbeta mot nedskräpning av vår kommun. Den lokala miljön med alla dess värden är värd att vårda. Vi kommer under 2021 se flera initiativ till att minska nedskräpningen så håll utkik efter det och engagera gärna dig själv, ditt kompisgäng, skolklass, förening eller vilket sammanhang du än befinner dig i för detta viktiga arbete.

Med önskan om en grön och hållbar jul!

Magnus P. Wåhlin (MP)

Ordförande Växjö kommuns hållbarhetsutskott

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2020