Vi krokar arm med näringslivet

Magnus P. Wåhlin (MP) skriver den här veckan om Växjödeklarationen, varför det är viktigt att kroka arm med näringsliv och civilsamhälle och tipsar om nomineringen till Mångfaldspriset, som nu är öppen.

Det är härligt med snö och vinter tycker jag! Att äntligen få åka skidor är underbart och jag tänker att vi är många som återupptäckt naturen i dessa coronatider vi lever i. Fler och fler av oss vandrar och upplever allt det vackra oftare, kanske med delvis nya ögon. Det är bra!

Det händer ständigt saker i miljö- och hållbarhetsarbetet i Växjö kommun. Häromdagen fattade hållbarhetsutkottet beslut om Växjödeklarationen. Det är en deklaration som först gjordes 2015 i samband med Paris-mötet om klimatet och var en signal och uppmaning till regering, riksdag, myndigheter och EU att göra vad de kan för att underlätta klimatarbetet. Nu vill vi ta detta ett steg till. Vi har ju i det hållbarhetsprogram som kommunen har, Hållbara Växjö 2030, konstaterat att den omställning som måste ske inte kommer att kunna klaras av kommunorganisationen på egen hand. Vi behöver alla hjälpas åt. Därför kommer vi att använda Växjödeklarationen för att kroka arm med näringsliv och civilsamhälle i Växjö kommun. Vi vill ha en dialog med så många som möjligt om hur vi tillsammans kan nå våra mål. Vi hoppas att vi på Earth Week som infaller vecka 12 ska kunna presentera de första företagen som väljer att signera Växjödeklarationen.

I Växjö kommun har vi ett klimatkonto. Det är ett konto där kommunens företag och förvaltningar betalar in en summa pengar beroende på hur mycket koldioxidutsläpp deras verksamhet genererar. Dessa pengar kan sedan sökas för viktiga projekt som kanske annars inte kunnat finansieras. I år delar vi ut pengar till tre projekt. Kultur- och fritidsnämnden vill satsa på en el-cykel till biblioteket på Tallgården för att biblioteket ska komma närmare människor. Det är en bra idé! Vidare kommer tekniska nämnden att få medel till att plantera fler träd i centrum och för att ta fram informationsskyltar till träd där vi kan berätta om trädens alla klimatnyttor. Slutligen får SSAM, Södra Smålands Avfall och miljö AB, medel för att inrätta en verkstad vid kretsloppsparken på Norremark. Här samlar vi idag in 170 ton grovavfall såsom möbler, husgeråd och inredningsdetaljer som får ett nytt liv. Med verkstaden hoppas vi att vi ytterligare kan minska på avfallet och ge fler prylar ett nytt liv.

I dagarna är det också start för nominering till mångfaldspriset. Ett pris från kommunen till någon som gjort viktiga insatser för mångfalden i kommunen. Mångfald är en väldigt viktig del av hållbarhetsarbetet och att bygga en trygg och säker kommun för alla, oavsett vilka de är, är helt avgörande om vi ska klara målen i Hållbara Växjö 2030. Idag öppnar nomineringstiden och avslutas 15 mars.

Vem tycker du ska få Mångfaldspriset 2021?

Att arbeta med hållbarhet innebär både stort och smått, precis som i vår vardag där vi fattar beslut om att sätta upp solceller eller byta till en fossilfri bil eller vilken typ av färs vi ska ha i tacosen. Så är det också i kommunens arbete med hållbarhet. Helheten bidrar till att vi når målen.

Många behöver dra sitt strå till stacken. Att ta cykeln, eller en promenad, till butiken sparar mycket utsläpp, gör luften renare att andas och ger oss bättre hälsa. Många fler av oss, som kan, behöver göra de viktiga valen i vår vardag. Till det behöver större förändringar föras, förändringar som kommun, näringsliv och civilsamhället kan bidra med.

Jag hoppas på vackert vinterväder under veckorna som kommer och att det stundande sportlovet kan bjuda på skidåkning och skridskoåkning, varm choklad i en snövall och en förundran inför allt det vackra som finns runt omkring oss och som är värt att värna.

Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2021