Andreasasjön – en åtgärd full av ekosystemtjänster

Detta inlägg kommer handla om ekosystemtjänster, som handlar om att vi kan ta tillvara på naturens smarta lösningar istället för att bygga bort dem. För några år sedan identifierades ett behov av en ny gång- och cykelöverfart över Norra Bergundasjön, för att binda ihop Bredvik med Bäckaslöv och centrum. Planen var från början att det skulle byggas en bro. Såklart, det är ju så vi tar oss över vatten!

Dock har Norra Bergundasjön, och framförallt denna norra vik, haft stora problem med dålig vattenkvalité, kraftig algblomning och döda bottnar. Kanske kunde det finnas någon lösning som skulle innebära flera vinster med en och samma åtgärd?

Beslutet blev istället att bygga en vall för gång- och cykelöverfarten. Genom denna lösning bildades en lagun i den norra viken av sjön. Rent och friskt vatten kommer in i lagunen via ett inlopp från Helgasjön och en ny vattenmiljö full av undervattensliv har uppstått. Dessutom blev byggnationen av vallen mycket billigare än vad bron hade blivit!

Lagunen har vi valt att kalla ”Andreasasjön”, som en liten hommage till vår kollega Andreas Hedrén som har styrt skutan med sjömiljöfrågor på ett föredömligt sätt i tio år. Andreas har nu valt att fortsätta sitt yrkesliv på Mark- och miljödomstolen.

I lagunens rena och friska vatten är det nu lämpligt att bada och simma. På vallens sidor har det skapats vackra grönskande miljöer och i området finns gångstigar, stränder, bryggor och grillplatser att njuta av. Landytorna i området kommer att blomstra av bland annat gul svärdslilja, blåklocka, ängsvädd och prästkrage vilket gynnar pollinatörer. Med lite hjälp på traven kan naturen på detta sätt ge oss väldigt stora värden tillbaka – ekosystemtjänster!

Vallen och dess koppling till hela stråket runt Norra Bergundasjön skapar en härlig promenadrunda. Att njuta av en plats med god vattenkvalité och fina rekreationsytor skapar livskvalité för de boende i Bredvik, Bäckaslöv och övriga närområden. Det är även ett spännande utflyktsmål för alla kommuninvånare.

Fortsatt arbete för bättre vattenkvalité i resterande delar av Norra Bergundasjön pågår.

Sofia Gustavsson, kommunekolog

Andreasasjön på Naturkartan Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2021