Växjödeklarationen – ett gemensamt steg mot ett klimatneutralt Växjö

Idag är en stor, spännande och viktig dag för oss i Växjö. Dels för att det är idag 2021 års upplaga av Earth Week startar, ett kärt återseende efter att vi tvingades ställa in förra året. Dels för att vi idag tar ytterligare ett steg på vägen i vårt klimatarbete. Detta gör vi genom att lansera den så kallade Växjödeklarationen där Växjö kommunkoncern och ett antal företag tillsammans lyfter fram åtaganden för ett klimatneutralt Växjö 2030.

Samarbete med olika aktörer är och har alltid varit en viktig del i Växjös klimatarbete. Det var under 90-talets samarbete mellan Växjö kommun och Naturskyddsföreningen som klimatambitionerna växte fram, vilket ledde till att vi 1996 beslutade om målet om ett fossilbränslefritt Växjö. Sedan dess har kommunkoncernen inte minst genom Växjö Energis arbete lyckats kapa utsläppen i Växjö. Även när vi planerar samhället gör vi det för att underlätta för våra invånare att leva klimatsmart. Sedan 1993 har koldioxidutsläppen per invånare minskat med hela 60 procent ner till en mycket låg nivå.

Men det är inte tillräckligt. Klimatomställningen är en av samhällets största utmaningar, och vi i Växjö har också ett klimatavtryck som är större än det som sker inom kommunens gränser. Detta lyfter vi fram i Hållbara Växjö 2030 genom att poängtera att vi inte ska ha någon negativ klimatpåverkan år 2030. I Hållbara Växjö 2030 betonar vi också vikten av samverkan mellan flera aktörer för framgångsrikt resultat.

Förra året undertecknade jag och mina kollegor i åtta andra kommuner ett klimatkontrakt med ett antal myndigheter. I klimatkontraktet beskriver vi vilka strategier vi har i Växjö för att skynda på klimatomställningen. Det handlar om att vi i kommunkoncernen arbetar aktivt internt, men också om att vi skapar arenor för samverkan med andra aktörer. För att kunna utveckla det här arbetet så tog vi fram Växjödeklarationen. Växjödeklarationen är ett sätt för oss att bryta ner intentionerna i klimatkontraktet till lokal nivå. Genom att ställa sig bakom Växjödeklarationen visar man att man vill bidra till ett hållbart och klimatneutralt Växjö genom ett antal åtaganden. Men man visar också att man utmanar och uppmuntrar varandra i arbetet.

Jag ser Växjödeklarationen som ett viktigt steg i vårt arbete med att kroka arm lokalt och tillsammans visa att vi tar klimatomställningen på allvar. Idag skriver jag under den, tillsammans med några företag inom byggbranschen. Vid nästa Earth Week räknar jag med att vi har mångdubblat antalet företag och organisationer som beskriver vad de vill göra för att bidra till ett klimatneutralt Växjö 2030. Tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi vända trenderna.

Jag hoppas att du vill vara med på resan!

Anna Tenje (M); kommunstyrelsens ordförande

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2021