Ökad dialog gör oss bättre!

I veckans inlägg i hållbarhetsbloggen uppmanar Magnus P. Wåhlin (MP) till ännu mer dialog för att nå hållbarhetsmålen.

Växjö kommun konstaterar i vårt hållbarhetsprogram att vi inte kommer att klara våra mål som vi vill uppnå till 2030 utan att vi alla hjälps åt. För någon vecka sedan kunde vi läsa här i hållbarhetsbloggen om att vi nu skrivit under Växjödeklarationen med sju företag inom byggbranschen. Det är verkligen lovande och nu arbetar vi vidare med fler företag för att se hur vi tillsammans kan bidra till att nå målen.

2030 ska Växjö kommun vara klimat- och miljösmart, tryggt och tillitsfullt, rättvist och ansvarstagande, växande och inkluderande och grönt och hälsosamt. Dessa mål kan uppfattas otydliga men när vi skrapar på dem ser vi att det innehåller idéer om hur hela samhället ska se ut. Till dessa mål har vi nio utmaningar med förslag på insatser som behövs. I vårt hållbarhetsprogram konstaterar vi också att vi 2030 inte har någon negativ påverkan på klimatet. Det är verkligen ett kraftfullt mål! Viktigt att komma ihåg är alltså att vi behöver alla goda krafter i Växjö kommun för att detta ska kunna bli möjligt.

Jag hoppas du sett kommunens sida i senaste numret av Magazinet. I senaste numret hade vi tydliga tips inför påskfirandet och vad vi alla kan göra för att hållbarheten ska öka. Vi avser att fortsätta med denna typ av information, många av oss har stor kunskap om hur vi ska agera i vardagen, men vi tror att enkla tips kan påverka oss alla i rätt riktning. Under Earth Week lanserades också Växjö kommuns nya film om hur vi arbetar med hållbarhet och den hoppas vi ska ge ännu mer inspiration till civilsamhälle, näringsliv och medborgare att agera mer hållbart.

Dialog sker på olika sätt och just nu pågår också ett spännande arbete tillsammans med andra kommuner om hur vi gör våra upphandlingar mer effektiva och klimatsmarta. Det sker i samarbete med Fossilfritt Sverige och Växjö kommun utvecklar nu hur vi kan upphandla mer cirkulärt samtidigt som vi använder de ekonomiska resurserna effektivt. Det är mycket spännande och kan få stor påverkan då Växjö kommun upphandlar för cirka 3 miljarder varje år. Genom samarbete med andra kommuner som ligger långt framme i sitt hållbarhetsarbete vässas vi att bli ännu bättre.

Hållbarhet handlar också om hur alla människor kan fungera på ett bra sätt i vårt samhälle. Dialog med funktionshinderrörelsen sker kontinuerligt och vi arbetar nu på ett nytt sätt med flera dialoger per år där vi lyfter strategiska frågor för hur Växjö kommun kan bli en bättre kommun för alla. Dessa dialoger är väldigt viktiga för att kommunen ska kunna göra rätt och kloka saker.

Men Växjö kommun vill ha mer dialog! Du som läser denna blogg kan här på sidan kommentera bloggen och jag hoppas att fler vill göra det. Du kan naturligtvis kommentera innehållet i bloggen men också ställa frågor eller komma med dina bästa tips om hur vi tillsammans blir mer hållbara så att vi kan nå vår målsättning 2030.

Med dialog och samarbete är jag övertygad om att vi kan nå målen men det finns mycket kvar att göra.

/Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2021