Luften är fri i ovärderlig natur

I ett inlägg om friluftslivets betydelse för hållbara Växjö skriver friluftssamordnare Peter Lönn om naturen som för många blivit en ovärderlig plats för att umgås, samla tankarna och njuta av en daglig dos fysisk aktivitet.

Friluftslivets år 2021 med sin ordlekslogan Luften är fri firas med trygga avstånd i Växjö och i hela Sverige. Syftet är att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta, öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer samt öka medvetenheten om friluftslivets värden. Målet med detta nationella projekt är att nå ut till ovana friluftsutövare och tre grupper; barn på mellanstadiet, personer med utländsk bakgrund samt beslutsfattare på flera nivåer.

Luften är fri - friluftslivets år 2021 Länk till annan webbplats.

Detta inlägg kommer som sagt beröra den vardagsnära naturens betydelse och friluftslivets värden i hållbara Växjö. Ett aktuellt ämne i dessa tider då naturen blivit en ovärderlig plats för att umgås, samla tankarna och njuta av en daglig dos fysisk aktivitet i egen takt. En stigande vårvärme och fågelsång är efterlängtade vinstlotter för alla dem som hittar ut.

Tillgång och närhet är, tillsammans med tillgänglighet, de primära faktorerna för att främja ett högt användande av vardagsnära natur. Ett faktum som ger riktning för en hållbar och attraktiv samhällsplanering i ett växande Växjö. Friluftslivet ligger nära flera av Växjös hållbara målbilder som är grönt och hälsosamt, tryggt och tillitsfullt, klimat- och miljösmart samt växande och inkluderande. Tillgång till vardagsnära och attraktiv natur ger oss livskvalitet. Över 87 procent av befolkningen i Sverige bor i tätorter och städer, det vill säga på endast 1 procent av landets totala yta. Urbana och tätortsnära friluftsområden är därför en mycket viktig del av samhällsplaneringen. Andel invånare i Växjö stad som har högst 300 meter till ett tillgängligt park- eller naturområde större än 1 hektar följs upp årsvis och var år 2020 88,8%. Generellt minskar gradvis andelen grönyta i Sveriges städer över tid genom att städer växer och förtätas.

Forskning bekräftar friluftslivets och utomhusvistelsens mångfald av hälsofördelar. Med en lång rad positiva effekter för såväl individ som samhälle. För individen ger naturen ett rum för avkoppling och återhämtning, sociala möten, lärande och fysisk aktivitet.

Naturkontakt har positiva effekter på hälsa och välbefinnande oberoende av graden av fysisk aktivitet. Utomhusvistelse motverkar stillasittande generellt. Friluftsliv främjar även barns psykiska, sociala, fysiska och motoriska utveckling.

Friluftslivet ger samhället mervärden som exempelvis hälsoekonomiska vinster eller besparingar, bättre måluppfyllelse för förskola och skola, främjande av naturturism och skyddandet av mer natur och ett levande föreningsliv. Att möjliggöra en aktiv fritid i Växjö har flera mervärden, både för individ och samhälle.

Hela Sveriges friluftsdag är april månads tema och spikad till den 29 april. En friluftsdag kan givetvis planeras och genomföras vilken dag som helst under året. Friluftsdagar behövs för alla åldrar och kan innehålla en mångfald av aktiviteter för olika målgrupper. Engagera din arbetsplats, din skola eller dina närmaste för en kul friluftsdag i vardagsnära natur. Varför inte planera in en utedag varje månad?

I Växjö kommun finns 27 naturreservat så passa på att kryssa flera nya besöksmål under resten av Friluftslivets år. I vår allra mest värdefulla natur finns mängder att upptäcka och värna för framtiden.

Hitta ditt nya favoritställe med hjälp av naturkartan Länk till annan webbplats.

Välkommen ut!

Peter Lönn, samordnare friluftsliv

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2021