Växjö Pride är i hela samhällets tjänst

Kommunalrådet Oliver Rosengren (M) skriver den här veckan om Växjö Pride, priderörelsen och hur mycket det betyder när företag, föreningar och invånare gemensamt sluter upp för ett samhälle med lika mänskliga rättigheter.

Växjö Pride är både en fest för framgångar, och en påminnelse om de många kamper som väntar. Priderörelsen för en hård men kärleksfull och rättvis kamp. Syftet är lika enkelt som svårt: Hbtq-personer och hetero-personer ska ha lika rättigheter och möjligheter. Samhällets synliga och osynliga dörrar – till arbetsmarknaden, till familjeliv, till idrottsklubben och så vidare – ska vara lika öppna för alla.

Sverige har kommit långt. Lagar och regler står numera sällan i vägen för hbtq-personers lika tillträde till samhället och livet. En aktuell framgång är att lagen om föräldraskapspresumtion ska bli könsneutral. I klartext är det en skam att de flesta kommunerna fortfarande ger en blankett med rubriken ”faderskapsutredning för ogifta” till två gifta kvinnor som skaffar barn. Växjö var en pionjär på området och började redan 2015 kalla faderskapsutredningar för föräldraskapsutredningar. Det är jag stolt över. 2021 flaggar kommunen, lyser upp byggnader i regnbågens färger och har målat om flera bänkar. Medarbetarna utbildas för att förbättra bemötande och öka kunskapen om hbtq-frågor.

Den breda allmänhetens respekt för människor oavsett vem de blir kära i har ökat kraftigt. Vi är ännu inte framme vid att det blir lika stor eller liten uppståndelse när någon kommer ut som heterosexuell för sina vänner, än om den berättar om sin homosexualitet. Normkritik handlar inte om att upplösa fungerande värderingar i samhället. Bra normer tål kritik. Heteronormen skapar begränsande förväntningar som hindrar människor från att vara sig själva. Samhället har kommit en lång väg. Fler och fler lyfter inte ens på ögonbrynen när samkönade par tar varandra i handen på Storgatan.

Vår tids främsta frihetsfråga för hbtq-personer är varken begränsande lagstiftning eller den breda allmänhetens intolerans. Båda lämnar saker att önska, men det mer akuta hotet är parallella samhällsstrukturer och områden där förföljelse och förtryck är helt legitimerat. 2016 skildrade Expressen 25 unga homosexuella i utanförskapsområden. De hotades till livet, utsattes för fruktansvärda våldsdåd och gömde sin kärlek.

"De sa att de skulle våldta oss rätt", artikel i Expressen från 2016 Länk till annan webbplats.

En undersökning från Socialstyrelsen från 2007 visar att 30 procent av unga hbtq-män med utrikes födda föräldrar svarar att föräldrarna skulle ”straffa dem hårt” om de kände till deras sexuella läggning. Hedersförtryck och våld i nära relation är vår tids främsta hot mot hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

Undersökning från Socialstyrelsen om gymnasieungdomars upplevda frihet att själva bestämma över sina liv Länk till annan webbplats.

Växjös nya Sverigeintroduktion och hedersscreening i socialtjänsten är två åtgärder, men mer behövs. Det krävs krafttag och arbete med social hållbarhet utifrån alla dimensioner – ekonomi, arbete, utbildning och så vidare – för att åtgärda.

Vi har goda förutsättningar. Växjö har visat sig vara en förebild även för allmänhetens omfamnande av personlig frihet; varje Växjöbos rätt att vara sig själv, älska och kunna bli älskad tillbaka. Prideparaden har imponerat med bred uppslutning. Även i år syns företag, föreningar, föräldrar och andra förebilder som tar ställning för ett samhälle med lika mänskliga rättigheter. Ett exempel är Växjö Lakers, som har kombinerat slutspelskamp och SM-guld med att fira Växjö Pride. Ett annat är företaget PM som trots pandemins hårda slag mot branschen stolt sponsrar och deltar i Pride. Polisens engagemang under Växjö Pride är ett tredje – och på många sätt särskilt viktigt – exempel. Det ansvar var och en av oss har är att i vår vardag stå upp för det samhälle vi vill ha, även om det kräver att man ställer till med en liten scen.

Växjö Pride har lyckats med det som är uppgiften för hela Priderörelsen: att bygga en trygg, stark och öppen folkrörelse. Stora insatser överträffar små, men alla krafter behövs i det arbete som ligger framför oss. Priderörelsen kommer inte från vänster, inte från höger, den kommer från idén om varje människas rätt till sitt liv. En öppen priderörelse med låga trösklar är i hela samhällets tjänst. Bred uppslutning för lika mänskliga rättigheter kommer alla till del. Den som vill göra Pride smalt och snävt gör därför hela samhället en otjänst.

Det är kanske inte lätt för farfar att veta om man ska säga han eller hon till ett transsexuellt barnbarn? Även vännen som inte alls är homofob kompis kanske kan ropa något dumt i klacken? Det viktiga är att så många som möjligt gör sitt bästa, har nära till en ursäkt om något blir fel och står upp för det som är rätt. Och att vi delar med oss av våra erfarenheter och reflektioner, med respekt och värme – inte jagar efter fel och brister.

Ska Prideparaden bli så lång som den behöver för att samhället ska förändras i grunden, då krävs att vi välkomnar de som gått en omväg på vägen dit, de som trampar snett även efter att de anslutit sig och de som tidigare inte förstod vad den egentligen gjorde för nytta.

Friheten behöver alla sina vänner.

Oliver Rosengren (M), kommunalråd

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2021