Fira världsmiljödagen!

Hållbarhetsutskottets ordförande Magnus P. Wåhlin (MP) uppmanar alla Växjöbor att fira världsmiljödagen den 5 juni.

Den 5 juni är det världsmiljödagen. Det är en av FN:s temadagar som instiftades vid FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. I år är temat ”Återställning av ekosystem” och inleder FN:s årtionde 2021-2030 om just återställning av ekosystem.

Vi kan konstatera att många ekosystem idag är starkt hotade och att vi människor har haft en oförmåga att förstå hur viktiga dessa är för oss. Världsmiljödagen påminner oss om hur avgörande allt det som finns runt omkring oss är för vår överlevnad. Utan skogar, sjöar, hav, ängar och trädgårdar skulle livet vara väldigt fattigt och vi vet att vi inte skulle överleva utan allt det goda som kommer från miljön. Ibland kallar vi detta för ekosystemtjänster och det betyder helt enkelt att miljön ger oss en massa saker alldeles gratis, saker som vi behöver för vår överlevnad.

När vi nu ser hur korallreven försvinner, regnskogar huggs ned och den biologiska mångfalden minskar stämmer det till eftertanke.

Växjö kommun arbetar på flera sätt för att bevara viktig natur och värna ekosystemtjänsterna. Vårt långsiktiga arbete för att rena våra sjöar har varit mycket framgångsrikt. Dock inser vi att det finns mer att göra och inte minst finns en oro för mikroplaster och PFAS. Växjö kommun har också de senaste åren ställt om fler och fler gräsytor till ängsmark så att den biologiska mångfalden ökar och fler pollinerare kan hitta mat. Många kommuninnevånare bidrar genom att plantera växter i trädgårdar och balkonger som pollinerarna gillar. Det är viktigt och bra!

”Man saknar inte kon förrän båset är tomt”, är ett välanvänt ordspråk som innebär att vi inte vet vad vi har förrän vi förlorat det. Ordspråket passar väl in på den biologiska mångfalden och vi kan konstatera att när vi människor breder ut oss och nyttjar mer och mer av naturens resurser tränger vi undan det som är avgörande för vår överlevnad. Här handlar det om att hitta en balans. På det sättet blir också frågan om den biologiska mångfalden en existentiell fråga: Vilken värld är det jag vill leva i? Hur ser min roll ut för att hitta ett mer balanserat sätt att leva?

Den balansen behöver hittas både i mitt eget liv och i samhället i stort, i näringslivet och i kommunal förvaltning.

Nu är äntligen sommaren här! Personligen uppskattar jag tiden fram till midsommar allra bäst. När frösådderna kommit upp och ska planteras ut, när hela skogen liksom vibrerar av kraft och växt, när ingenting känns omöjligt och de ljusa kvällarna inte riktigt vill ta slut. Då vill jag försöka insupa så mycket grönska och sol som möjligt, för jag vet att det är bra för mitt välmående.

Kanske är det denna sommar, efter att pandemin förhoppningsvis klingar av, som jag ska upptäcka alla de fantastiska naturtyper som finns i Växjö kommun? Dags att beta av alla de 23 naturreservaten som finns i vår kommun? Många av dem är lättillgängliga med cykel eller buss.

Den här sommaren, då många bestämt sig för att semestra hemma, finns stora möjligheter att upptäcka vår fantastiska natur som ju i Växjö kommun aldrig är långt borta. Vi är en grön kommun och det är en av anledningarna till att människor trivs här.

Ett tecken på att Växjö kommun är grön är den goda nyheten att vi i årets ranking av miljöbästa kommuner gick från elfte plats till fjärde! Det är verkligen goda nyheter. Nu arbetar vi vidare.

Så fira gärna världsmiljödagen! Kanske genom att plantera en blomma eller en tomatplanta. Kanske genom att planera sommarens aktiviteter i närområdet för att upptäcka mer. Kanske genom att reflektera över miljöns skörhet och vårt ansvar för den.

God försommar!

Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i Växjö kommuns hållbarhetsutskott

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2021