Feriejobbens tid är här

Nu är tiden kommen, den sommartid som vi så längtat till, självklart handlar det om att våra kommunala feriejobb äntligen är igång för i år! Amela Haracic, som är handläggare för Växjölöftet sommar berättar mer.

Ett feriejobb ger ungdomar möjlighet att introduceras på arbetsmarknaden samt en möjlighet att tjäna egna pengar. Det är även en möjlighet att skapa intresse för verksamheten inför ungdomarnas framtida yrkesval. En feriearbetare går in under en kortare tid i en verksamhet som en extra resurs och under feriearbetet deltar ungdomen aktivt i arbetsplatsens verksamhet.

Varje år har vi cirka 500 anställda feriearbetare inom Växjö kommun. Under hela februari månad har alla som ingår i den aktuella målgruppen för feriejobb möjlighet att söka. I år har ungdomar som är födda 2003/2004 samt folkbokförda i Växjö kommun fått chansen att söka feriearbete.
Vi är väldigt glada över att vi tillsammans med Växjö kommunkoncern, projekt och föreningar har möjlighet att erbjuda ungdomar ett jobb några veckor under sommaren.

Vi samordnar de kommunala feriejobben som svarar upp mot det framtida kompetensförsörjningsbehovet med platser inom barn- och äldreomsorg. Platser där man feriejobbar som aktivitetsledare för att bidra till en aktiv sommar för yngre barn- och ungdomar samt platser med extra stöd där ungdomar med funktionsvariationer får möjligheten att feriejobba.
En stor del av arbetet med Växjölöftet sommar fokuserar på insatser som motiverar målgruppen att söka jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Vi på Växjölöftet sommar arbetar med att planera och fördela våra kommunala feriejobb för ungdomar som läser första och andra året på gymnasiet i Växjö kommun. Vi är tillexempel ute på skolor och föreläser för introduktionsprogrammen kring att söka sitt första jobb och anordnar matchningskontor där ungdomar kan få stöd i skrivandet av CV och personligt brev. Vi är även en del i planering och genomförande av Jobbveckan samt är med och håller i inspirationsdagen i Konserthuset. Ett år som detta har vi tyvärr inte haft möjlighet att träffa våra ungdomar, varken i skolor, matchningskontor eller under jobbveckan. Istället har vi som många andra fått ställa om till digitala alternativ, vilket har fungerat jättebra!

Växjö kommun strävar mot hållbara förutsättningar och vi kan i vårt arbete se att feriejobben bidrar gott bland annat socialt och ekonomiskt. Vi har tidigare år ett stort antal ungdomar som erbjudits anställning (extrajobb/vikariat) i verksamheten när de fyllt 18 år eller sökt sig till en utbildning knuten till yrkesområdet. Ett feriejobb är många gånger ungdomarnas första jobb och kan därför vara det viktigaste jobbet. Vi på Växjölöftet sommar är stolta över att vi tillsammans med våra samverkansparter har möjlighet att skapa goda förutsättningar för ungdomar att växa upp till ansvarstagande, men också skapa intresse hos våra unga att bidra till vår samhällsutveckling och en hållbar framtid.

Jag önskar er alla en härlig sommar och semester!

Amela Haracic, handläggare Växjölöftet sommar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juli 2021