Glädjande nyheter – utsläppen minskar!

Nu har vi fått siffrorna vad gäller utsläpp av koldioxid och andra klimatgaser för inom Växjö kommuns gränser. Det är mycket glädjande att kunna konstatera att utsläppen sjunker, skriver Magnus P. Wåhlin (MP) om i veckans blogginlägg.

Energitillförseln i Växjö kommun är till 72 procent förnybar vilket är mycket bra och beror delvis på att det kommunala energibolaget VEAB ställt om till helt förnybar produktion. Men det beror också på att vi som använder bil i större utsträckning kör på förnybara bränslen. Sedan 2008 har vi minskat vår energitillförsel med 23 procent och det handlar om effektivare användning av energin vilket är väldigt bra. Här kan vi konstatera att både när vi bygger nytt och renoverar ser vi till att göra energieffektiviseringar som ligger i framkant.

Tittar vi på utsläppen av koldioxid har vi minskat dem med 69,5 procent sedan 1993 vilket måste sägas är fantastiskt. Då räknar vi med transporter och arbetsmaskiner, bostäder, industri och jordbruk samt offentlig och kommersiell verksamhet. Vi räknar alltså inte med våra personliga konsumtionsutsläpp.

För att klara målen i Parisavtalet behöver vi som kommunkoncern och alla som bor och verkar i kommunen minska våra utsläpp med ytterligare 10-16 procent om året. Verksamheten i kommunkoncernen är nu nere på väldigt låga utsläppsnivåer vi minskar från 3 742 ton koldioxid 2019 till 536 ton 2020, en minskning med 86%! Utsläppen inom kommungränsen minskar med 40 000 ton från 2019 till 2020 så vi är verkligen på väg åt rätt håll!

Framgången i arbetet beror på flera saker. Vi har under lång tid haft politisk enighet om att Växjö kommun ska ligga i framkant och ta så stort ansvar som möjligt för framtiden som vi kan. Det har lett till flera viktiga beslut. Genom arbetet i vårt hållbarhetsprogram sker åtgärder på alla nivåer inom kommunen. I kombination med en aktiv dialog med näringsliv och civilsamhälle gör det att vi kommer längre. Det handlar om alla små beslut i vardagen som spelar roll: medarbetare som tar cykeln istället för bilen till ett uppdrag, som inte flyger utan deltar på en konferens digitalt. Att tänka till vid varje upphandling om hur vi kan få en så hållbar produkt som möjligt. Hur vi planerar staden så att det blir lätt att cykla eller ta bussen. Att vi planterar träd så ofta vi kan med mera. Alla medarbetare i Växjö kommun har ett ansvar att bidra och gör det på ett fantastiskt sätt.

Men utan invånares engagemang som ställer om sin vardag, skicka in medborgarförslag och engagerar sig i olika föreningar är omställningen inte möjlig. Inte heller utan engagemanget från så många företag som vill ligga i framkant och bli gröna p riktigt skulle det vara möjligt. Så stort tack till alla som bidrar till att göra Växjö kommun mer hållbar!

Men det är viktigt att komma ihåg att vi har mycket kvar att göra. Även om kommunen och många andra minskar sina klimatutsläpp ligger så mycket som 60 procent av utsläppen på hushållen och på hur hushållen väljer att konsumera. Det här stämmer till eftertanke. Kommunen och näringslivet har ett stort ansvar att få ned utsläppen och vi är många som arbetar aktivt med det i vår kommun. Men vi behöver alla hjälpas åt.

När vi beslutade om kommunens hållbarhetsprogram som ska ta oss fram till nollutsläpp 2030 var det tydligt i beslutet att detta inte är något som en kommun kan klara på egen hand. Därför har vi många dialoger med intressenter om hur vi kan hjälpas åt. Genom Växjödeklarationen arbetar vi med olika branscher inom näringslivet för att se vad vi kan göra tillsammans och vad företagen kan bidra med.

Ska vi klara de viktiga målen behöver vi, var och en, också se över vårt sätt att leva. Det handlar om alla möjliga saker som vilka livsmedel vi konsumerar, hur vi reser och hur vi handlar till exempelvis kläder. Att göra en översyn av vår egen konsumtion kan vara viktigt för att få syn på var och hur vi kan minska våra utsläpp. Just nu vet vi att vi som medborgare i Sverige lever som om det fanns fyra jordklot fast vi alla vet att det bara finns ett. Här finns alltså många saker att fundera över. Biologen och författaren Stefan Edman som länge var verksam på S:t Sigfrids folkhögskola (och min lärare!) pekade på tre saker i en statlig utredning: ”Bilen, biffen och bostaden”. Alltså att se över hur vi transporterar oss, vad vi äter och hur vi bor är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Utsläppen från vår konsumtion står för en stor del av utsläppen, både i Växjö kommun och i Sverige som helhet.

Naturligtvis innebär inte detta att alla kan göra allt men alla kan verkligen gör något. Vad vill du göra? Hur vill du bidra till att utsläppen minskar?

Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i Växjö kommuns hållbarhetsutskott

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2021