Odling i stadsmiljö för trivsel och gemenskap

Anna Fäldt, som jobbar på Växjöbostäder med trivsel och trygghetsfrågor berättar om odling i stadsmiljö som blir en naturlig mötesplats för hyresgästerna.

För fyra år sedan startades projektet stadsodling tillsammans med Emil Alldén och Växjöbostäder. Kvarteret Romalyckan på Teleborg var först ut som har bytt namn till odlarlyckan och är idag vår största kvartersodling. Intresset för odling har ökat generellt bland hyresgästerna och därför utökade vi odlingen i fyra nya områden under 2020; Kråkan, Själakoret, Täljstenen och Tallgården.

Odlingen inspirerar och intresserar gammal som ung och under pandemin har aktiviteten varit oerhört viktig. Med stöd av odlingslärare får hyresgästerna en yta att plantera på och ansvara för. Många av våra hyresgäster berättar glatt om att sammanhållningen ökat i området och många har fått nya vänner genom projektet.

Alla kan vara med oavsett tidigare erfarenhet eftersom alla hjälps åt och delar med sig av varandras kunskaper. Bland många odlare är engagemanget stort och flera av odlarna har nya idéer om hur vi tillsammans kan utveckla konceptet vilket är så härligt att se. Det finns en stor lust att lära sig nytt kring plantering och skötsel. Odlingen är bra för miljön, hälsan och gemenskapen för hyresgästerna.

För att visa upp våra odlingar och väcka intresset bland fler hyresgäster har vi tillsammans med Friluftsfrämjandet, Studiefrämjandet och Röda Korset bjudit in hyresgästerna till skördefest under september. Vid sex tillfällen vid våra odlingsplatser har vi lagat mat utomhus över öppen eld. Vi har fått ett fantastiskt gensvar av hyresgästerna. Över en tallrik varm mat lärde grannar känna varandra. Häpet har man upptäckt att man bor i samma trappuppgång. Förståelse och trygga relationer har bildats vilket är en central del med arrangemanget av våra skördefester och en utveckling av arbetet kring social hållbarhet.

Om du är hyresgäst hos Växjöbostäder och är intresserad av att odla i ditt område får du gärna maila till anna.faldt@vaxjobostader.se.

Anna Fäldt, mötesplatsutvecklare

Odling i pallkragar, framför lägenhetshus. Framför odlingslådorna sitter en skylt i trä där det står Odlalyckan.

Odlalyckan, från bostadsområdet Romalyckan på Teleborg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2021