En vecka fri från våld

Orange - färgen som borde vara på allas läppar och kroppar just nu. Varför då tänker kanske du? Monika Nielsen som jobbr på Familjefrid förklarar och berättar i veckans inlägg.

Många av oss känner väl till att rosa är kopplat till bröstcancer, blå (mustasch) till prostatacancer men alldeles för få känner till att orange är färgen som är kopplad till våld mot kvinnor/våld i nära relationer. Det vill jag och mina kollegor ändra på!

Den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, infaller 25 november, innebär att människor bär orange, byggnader lyses upp i färgen och olika aktiviteter hålls för att belysa frågan världen över. Det var FN som startade upp Orange day och vi i Växjö och Kronoberg är såklart även med på detta.

Vi kallar det Orange week/ En vecka fri från våld och under hela vecka 47 har vi arrangerat en hel massa spännande, roliga och viktiga aktiviteter av såväl kommunala verksamheter som ideella, myndigheter och civilsamhället. Jag talar om allt från fackeltåg till föreläsningar om våld mot barn, våld i äldres relationer och om hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom belyses byggnader runt om i färgen orange.

Jag är stolt över att få vara en del av allt detta engagemang och att både ideella, myndigheter och civilsamhället sluter upp och tar ställning är viktigt. Våld i nära relationer är en fråga som angår oss alla, på många sätt berör oss och som vi skulle tjäna på att tillsammans förebygga och motverka. För våldet kostar!

Ingvar Nilsson som är nationalekonom och jobbat många år med utanförskapets ekonomi har gjort beräkningar som visar att kostnaderna för våld i nära relationer ligger på 10–15 miljarder kronor årligen. Tänk vilken skillnad vi kan göra tillsammans i att förebygga våld genom tidig upptäckt, sätta in insatser till stöd, skydd och behandling tidigt, inte bara för de som är utsatta utan även för de som utsätter och potentiellt blir utövare. För vem har inte hört uttrycket våld föder våld?

Våld i nära relationer är inte en fråga för ”dom andra” utan för oss alla. Genom att våga se, våga fråga och våga finnas där kan var och en av oss hjälpa och stötta de i vår närhet, oavsett om det är i familjen, bland kollegor eller vänner, som är utsatta eller behöver hjälp att förändra sitt beteendemönster.

För detta finns Familjefrid Kronoberg som är länets resurs för våldsutsatta vuxna, barn från 4 års ålder samt våldsutövare men även anhöriga till dessa grupper. Vi kan erbjuda professionella samtal/behandlingar för såväl barn som vuxna antingen individuellt eller i grupp.

Krisbearbetning av våldsupplevelser för utsatta kvinnor ges även i grupp. För barn som upplevt/utsatts för våld men även barn med närstående med missbruksproblematik finns GLIMTEN, en gruppverksamhet som ålders anpassas efter deltagarna. För anhöriga finns möjlighet till ett par enskilda samtal eller anhörigträffar. Allt stöd och hjälp som erbjuds är kostnadsfri.

Växjö har tillsammans med övriga kommuner och regionen under drygt 12 år sett till att dessa målgrupper ges möjlighet till förändring och behandling vilket är en förutsättning för att motverka och förebygga (nytt) våld mot närstående.

Så genom att Du kanske bär orange, kan berätta för någon om varför byggnader lyser i just den färgen eller själv anordnar någon aktivitet nästa år när Orange week/En vecka fri från våld kommer tillbaka blir du en viktig pusselbit i att motverka och förebygga våld i nära relationer. Så jag och mina kollegor hälsar dig varmt välkommen att ansluta till oss nästa år.

Monika Nielsen, enhetschef för Familjefrid Kronoberg/Resurscentrum heder

Fackeltåg på Storgatan i Växjö, det är mörkt och bilden lyses upp av facklor och reflexer.

Den 22 november gick fackeltåget genom Växjö city.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2021