Klimat, energi, resor, transporter

Ett förändrat klimat är en av vår tids allvarligaste miljöproblem. Människans utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid som uppstår vid förbränning av fossila bränslen som olja och kol, är en viktig orsak till våra klimatförändringar.

Klimatomställning, hållbara transporter och resor samt förnybar energi är viktiga områden att jobba med. Ett klimat- och miljösmart Växjö är en av målbilderna i hållbarhetsprogrammet.

Målbilden är ett samhälle som är utformat så att alla kan bo, leva och verka med så låg påverkan på miljön och klimatet som möjligt. Växjö ska vara fossilbränslefritt och jordens resurser ska ta tillvara på ett effektivt sätt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 december 2021
Hållbar utveckling