Energi

Växjö kommun har som mål att använda förnybar energi och minska sin användning av energi. Målen och hur det ska gå till finns i Miljöprogrammet och i Energiplanen.

Växjö kommun som koncern ska vara fossilbränslefri senast 2020 och Växjö kommun som geografiskt område senast 2030. Hur ska vi då nå dit?

I energiplanen finns fyra hörnstenar som beskriver hur vi tänker

  1. Använda produkter från kommunens kraftvärmeverk så mycket det bara går. Den värme, el och kyla vi får därifrån är normalt helt förnybar och med en mycket låg användning av primärenergi. Det beror på att vi mest eldar skogsrester och samtidig har produktion av värme, el och kyla. Varje ny fjärrvärmekund innebär ökad möjlighet att producera förnybar el.
  2. Vi ser till att vi bygger och renoverar så att våra hus blir riktigt energieffektiva.
  3. Vi har ont om förnybar el och arbetar för att den el vi har räcker till fler genom effektivisering av elanvändningen.
  4. Transporterna ska ske med energi- och klimateffektiva bränslen som till exempel biogas och el.

Målbild 2030

I Europas grönaste stad produceras all värme, el, kyla och drivmedel från förnybara energikällor och det finns en stor produktion av drivmedel i Växjö. Energin används på ett effektivt sätt i våra bostäder och verksamheter. Uppvärmning av byggnader sker alltid med lägsta möjliga användning av primärenergi. All nybyggnation är energieffektiv och sker i förnybara material, huvudsakligen trä.

Ur Miljöprogram för Växjö kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2019
Hållbar utveckling