Energiprojekt

Ett sätt att försöka nå energimålen är att Växjö kommun deltar i projekt och arbetar tillsammans med andra partners, både lokalt och internationellt.

READY

READY är en förkortning av Resource Efficient cities implementing ADvanced smart citY solutions och är ett projekt som ingår i EU:s sjunde ramprogram. Växjö får bidrag på 6 855 000 euro , men hela budgeten är på 12 601 000 euro. Projektet började december 2014 och pågår i mer än fem år.

Önskade effekter

Genom innovativa åtgärder ska vi minska behovet av fossila bränslen och utsläppen av fossilt koldioxid. Därför renoveras nästan 400 lägenheter i nordvästra Araby, Växjö. Förväntade besparingar och energieffektiviseringar:

 • Besparing av energi för uppvärmning: cirka 53 procent
 • Besparing av energi för vitvaror: cirka 28 procent
 • Energieffektivisering i fjärrvärme- och fjärrkylanäten

Vilka deltar i projektet?

READY har partners i Århus i Danmark, Paris, Wien, Kaunas och i Växjö. Projektledare i Växjö finns på kommunledningsförvaltningen.

Partners i Växjö är (med länk till respektive webbplats med egen information om projektet):

One-stop-shop affärsmodell för energirenovering av småhus

Det är The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity som ger 400 000 euro till projekt för energieffektivisering. Projektet pågår från september 2016 och till och med augusti 2019.

Vad ska göras

Det övergripande målet är att utveckla, implementera och testa en one-stop shop affärsmodell för holistisk energirenovering av småhus. I praktiken innebär det att utveckla ett paketerbjudande för privatpersoner som vill energirenovera sina villor. Växjö kommun bidrar med opartisk rådgivning till de villaägare som vill renovera sina hus, för allmän energikunskap och för att sprida informationen/kunskapen från projektet.

Vilka deltar i projektet

Projektledare är Linnéuniversitetet och deltagare är

 • forskare från Linnéuniversitetet
 • internationella forskare från Danmark, Finland och Norge
 • Villägarna Kronoberg
 • Energikontor Sydost
 • Åseda Värme & Sanitet AB
 • Susen AB
 • Älmhultsbostäder
 • Växjö kommun
 • Länsförsäkring Kronoberg
 • TMF- Trä- och Möbelföretagen
 • Länsstyrelsen Blekinge
 • Region Blekinge.

Läs mer på LNUs webbplatslänk till annan webbplats

NERO

NERO - Nearly Zero Energy Wooden Buildings in Scandinavia, är ett EU-projekt som VKAB deltar i tillsammans med fyra andra skandinaviska partners. Det pågår tre år, mellan 2017-2020.

Vad ska göras

Projektet ska öka andelen nära-nollenergihus med träkonstruktion och låg miljöpåverkan. Det ska göras genom att anpassa husen för industriell byggdesign och upphandling så att de blir energi- och kostnadseffektiva. En viktig del i projektet är också att husen använder rätt förnybar energi för de lokala förhållandena.

Webbplats för NEROlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2020
Hållbar utveckling