Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Brandrisk råder i skog och mark. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Stäng meddelande

Hållbart resande

Att resa och kunna ta sig till skola, jobb, fritid och mycket annat är viktigt. Det svåra är att göra dessa resor på ett hållbart sätt. Det är nödvändigt att fler tar cykeln, åker kollektivt, använder förnybara bränslen, så minskar utsläppen av bland annat fossil koldioxid.

Växjö kommun försöker göra det enkelt att leva ett liv utan fossila bränslen, med till exempel attraktiv kollektivtrafik och bra gång- och cykelbanor.

Vi arbetar både med projekt som riktar sig till invånarna i Växjö och till anställda i Växjö kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2019
Hållbar utveckling