CitiZEN - hållbart resande för Europas medborgare

Effektivt hållbart resande i städer kan avsevärt bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt och sysselsättning i våra städer. Detta är oerhört viktigt för att uppnå EU 2020-målen då 70 procent av befolkningen i EU bor i städer och står för över 80% av EU: s BNP. Dessutom har kravet på ökad rörlighet i städer skapat en icke-hållbar miljö med allvarliga trafikstockningar, dålig luft och höga halter av CO2-utsläpp.

Projektets huvudsakliga fokus är hållbart resande i städer. Projektet samordnas av Energy Cities och 6 utav deras medlemsstäder är inblandade som projektpartners, alla med olika erfarenheter inom det här området. De 6 städerna är Besancon (Frankrike), Milton Keynes (England), Modena (Italien), Zadar (Kroatien), Bistrita (Rumänien), Cacak (Serbien) och Växjö (Sverige).

Syftet med projektet är att skapa en permanent arbetsgrupp fokuserad på hållbar rörlighet inom ramen för Energy Cities. Projektet kommer att arbeta med utveckling och uppdatering av städernas lokala planer för hållbart resande samt genomföra åtgärder inom området, exempel på åtgärder kan vara: främjande av cykling, bilpooler, hållbart resande i skolor (gå-/cykelbussar, info.kampanjer), tävlingar för familjer, offentliga evenemang (till exempel energidagar/mässor, Europeiska trafikantveckan).

Detta kommer att ske genom att organisera 4 webseminarium, 4 workshops och 4 platsbesök för företrädare för de lokala myndigheter som är partners i projektet. Som ett led i att skapa engagemang kring stadens arbete med hållbart resande kommer varje partner att arrangera en offentlig tillställning för att på så sätt involvera medborgarna i processen.

Här är länken till den officiella CitiZEN sidan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här är en länk till projektets Flckr album.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektsammanställning (engelska)

CitiZEN Projektet finansierades med stöd av Europeiska unionen inom ramen för programmet Europa för medborgarna.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om vad som gjorts i projektet

Projektöversikt maj 2017

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the nformation contained therein."

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2019
Hållbar utveckling