Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

ELMOS-Elcyklar

Genom EU-projektet ELMOS har Växjö kommun presenterat elcyklar, byggt ett el-cykelgarage och tagit fram en plan för elmobilitet. Projektet som startade 2012 och avslutades i september 2014 har medverkat till att öka intresset för cykling i allmänhet och elcyklar i synnerhet.

Introduktionen av elcyklar byggde på att kostnadsfritt låna ut elcyklar till privatpersoner via deras arbetsgivare. Syftet var att erbjuda ett nytt och alternativt färdmedel till och från jobbet, i tjänsten och på fritiden. 30 elcyklar införskaffades till projektet vilka lånades ut i perioder om 3-4 veckor till respektive låntagare. Vid de tillfällen då perioden var 4 veckor erbjöds låntagare boende utanför Växjö tätort även gratis resor till och från arbetet med kollektivtrafiken. Genom möjligheten att utan kostnad kunna kombinera kollektivtrafik med elcykel kunde projektet erbjuda en mer komplett och hållbar resekedja.

I samband med återlämnandet besvarade låntagarna undersökningar om sina resvanor, erfarenheter av att elcykla med mera.

Under perioden 2013-03-25 – 2014-06-30 lånades cyklarna ut vid 16 tillfällen á 3 – 4 veckor till totalt 445 anställda hos 24 olika arbetsgivare. Därutöver har ytterligare 4 300 personer såsom arbetskamrater, familj, grannar och vänner provat elcyklarna. Av låntagarna var 63 procent och 37 procent män. En majoritet av låntagarna var i åldern 41 – 45 år.

Pendlingsvanor

 • Genomsnittligt avstånd till arbetet, 6,5 km.
 • 25 procent pendlade ensam i bil 5 – 7 dagar/ vecka före lånet av elcykel.
 • 3 procent pendlade ensam i bil 5 – 7 dagar/ vecka under tiden de lånade
  elcykel.

Cykelvanor

 • Elcyklarna ersatte bilkörning med cirka 11 500 km.
 • 80 procent cyklade mer med elcykeln än med sin ordinarie cykel.
 • 70 procent cyklade längre sträckor med elcykeln än med sin ordinarie
  cykel.
 • 30 procent cyklade mer på sin ordinarie cykel efter lånet av elcykel än
  före.
 • Cirka 10 procent har köpt en egen elcykel.

Förväntningar

 • 70 procent av låntagarna anser att elcykeln levde upp till deras
  förväntningar.
 • Närmare 90 procent anser att metoden att låna ut elcyklar under en längre
  period är bra om man vill få till en förändring av människors val av
  färdmedel.

Andra effekter

 • Från 2012 har försäljningen av elcyklar i Växjö ökat med cirka 800 procent.
  2012 såldes det ungefär 30 elcyklar och under 2014 cirka 280 stycken.

För att ge möjlighet för pendlare att kombinera kollektivtrafik till och från Växjö Resecentrum med elcykel uppfördes inom projektet ett cykelgarage på stationsområdet. I cykelgaraget fanns plats för 62 cyklar varav 18 platser var försedda med eluttag för uppladdning av elcyklar. Det fanns 48 förvaringsskåp med plats för cykelhjälm och regnkläder. Strax utanför fanns en cykelpump som alla cyklister kunde använda. I samband med bygget av det nya stationsområdet och det nya kommunuset påbörjades togs cykelgaraget bort.

För att motverka stöld och skadegörelse var cykelgaraget låst och tillträde gavs endast till abonnenter med Länstrafikens Resekort. Registreringen gjordes av Länstrafiken Kronobergs kundcenter i Växjö Resecentrum. Som ny kund fick man 10 dagars kostnadsfri "prova-på-period" vilken kunde förlängas med 30 dagar åt gången. Kostnaden för abonnemanget var 80 kronor för 30 dagar.

Inom Elmos-projektet har även en paln för el-mobilitet tagits fram. Strategin finns med som en del i den nya och uppdaterade Transportplanen för Växjö kommun.

För ytterligare information om Elmos-projektet kontakta:

Mats Persson, projektledare
mats.persson@vaxjo.se
Telefonnummer: 0470-410 00

ELMOS är ett EU-projekt inom Södra Östersjöprogrammet som avslutades i september 2014. Utöver Växjö kommun medverkade även Rostock, Malbork, Trabki Wielkie och Karlskrona kommun samt Energikontor Sydost i projektet. Länstrafiken Kronoberg har medverkat som associerade partner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2019
Hållbar utveckling