Projekt Hållbart resande - PROJEKTET AVSLUTAT

Växjö kommun kommer under året att samarbeta med flera stora arbetsgivare i kommunen för att förändra de anställdas bilanvändande. Syftet är att minska koldioxidutsläppen genom förändrade resvanor.

Projektet Hållbart resande genomförs under 2017 och delfinansieras av Energimyndigheten och Naturvårdsverket. De anställda på de företag som vill vara med i projektet uppmanas att tänka över sitt bilanvändande och ändra till mer gång, cykel, samåkning och kollektivtrafik.

Genom att delta bidrar företagen till en hållbar utveckling och blir en mer attraktiv arbetsplats. Att åka buss eller ta cykeln till jobbet istället för att köra bil förbättrar också medarbetarnas hälsa och mående vilket kan medföra ett bättre resultat samt minska sjukskrivningar.

Insatser hos de företag som deltar

Kommunen kommer att genomföra insatser hos de företag som deltar i projektet, exempelvis kommer de anställda att få prova elcykel, vara testresenärer hos Länstrafiken, starta samåkningsgrupper och vara med på cykelaktivitetsdagar. Resvaneunderökningar kommer att genomföras med de anställda på företaget både innan och efter insatserna är genomförda för att kunna utvärdera resultatet.

Projektet har nu kommit igång på Combitech, Alwex, Trygg-Hansa, GE Power och Getinge.
Fler företag kommer att anslutas så småningom.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Hållbar utveckling