Smartare hemtjänstresor

Mer cykling och kortare bilresor inom hemtjänsten, genom smart GPS-system.

Genom att använda GPS-koordinater är det möjligt för det nya planeringssystemet som man inför inom hemtjänsten att hitta den bästa resvägen. Det betyder att bilåkandet minimeras och utsläppen av koldioxid minskar. Hemtjänsten har det IT-baserade planeringsverktyget LifeCare planering. Information om omsorgstagarnas behov, personalens scheman och kompetens samt transportbehov läggs in i systemet och resultatet blir ett arbetsschema för varje medarbetare.

Cykelkontrakt inom hemtjänsten

För att minska bilkörning erbjuds medarbetarna inom flera av kommunens hemtjänstgrupper ett cykelkontrakt. Personalen inom hemtjänsten får en cykel som de ska använda under varje arbetspass. Cykeln får de även använda på sin fritid. Cykeln är ett lån och den ska lämnas tillbaka om medarbetaren slutar. Genom att cykla istället för att åka bil bidrar personalen i hemtjänsten till minskat koldioxidutsläpp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juli 2020
Hållbar utveckling