Stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

Växjö kommun får cirka 22,8 miljoner kronor från Trafikverket för att förbättra kollektivtrafiken inom kommunen, bland annat genom fler busskörfält och bättre service till bussresenär.

  • Bussgator vid nya resecentrum
  • Reversibelt kollektivtrafikkörfält på Sandsbrovägen
  • Kollektivtrafikkörfält på Storgatan och Liedbergsgatan
  • Hållplatser  ska förbättras
  • Prioritering av kollektivtrafik i signaler, korsning Kungsgatan och
    Norra Esplanaden
  • Nya skyltar som visar när nästa buss kommer eller när det är
    störningar i trafiken.

Arbetet startar augusti 2016 och ska vara klart till och med december 2018. Växjö kommuns totala investering beräknas bli 45,55 miljoner kronor. Pengarna från Trafikverket betalas ut mot redovisning av
genomförda åtgärder. Kommunen ska också göra ett antal motprestationer, som att bygga nya bostäder, förbättra för cyklister samt utveckla informationssystem för parkeringar.

Kontakta Växjö kommun för mer information

Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef tekniska förvaltningen Telefon 0470-415 74 eller 0733-76 85 91, e-post per-olof.lofberg@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2019
Hållbar utveckling