Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Klimatkonto

Växjö kommun jobbar på olika sätt för att minska sina koldioxidutsläpp. En morot till förvaltningar och bolag är klimatkontot.

Kommunstyrelsen beslutade september 2009 (efter en motion) att införa ett kommuninternt klimatkonto. Till klimatkontot betalar kommunens bolag och förvaltningar in pengar utifrån sina utsläpp av fossilt koldioxid. Det görs varje år med start från år 2009. 

I klimatkontot lägger vi också in pengar för klimatkompensation av våra flygresor.

Alla bolag och förvaltningar kan sedan ansöka om att få ta del av pengar på klimatkontot. Kriterier för att få projektmedel från klimatkontot är: klimatnytta, nyskapande (innovation) samt möjligheterna att nå ut till kommunmedborgarna. Pengar kan sökas varje år under oktober-december.

Förhoppningarna är dock att summan minskar ju närmare Växjö kommun kommer sitt mål; att bli en fossilbränslefri kommun.  

Klimatkonto 2019 går till One Planet Plate

Det blir Växjö kommuns måltidsorganisation som får 108 000 kronor från klimatkonot. Pengarna ska användas för att märka måltider med Världsnaturfondens WWFs enkla märkning One Planet Plate. Märkningen står för hållbara måltider, bra för klimat, biologiska mångfalden och hälsan. Beslutet togs av Växjö kommunstyrelse den 12 februari.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2020
Hållbar utveckling