Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Brandrisk råder i skog och mark. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Stäng meddelande

Agenda 2030 - Globala mål för hållbar utveckling

Växjö kommun har länge arbetet för hållbar utveckling. Sedan FN antog hållbarhetsmål är det naturligt för Växjö kommun att jobba med de Globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030 i det lokala arbetet. Ett hållbarhetsprogram, Hållbara Växjö 2030, arbetas fram och ska beslutas politiskt hösten 2019.

 "...få andra kommuner i Sverige har kommit längre än stifts- och universitetsstaden i innersta Småland", skriver Dagens Nyheter.
DN: Växjö leder kampen för grönare städerlänk till annan webbplats

Agenda 2030 i Växjö

Växjö kommun fick 2016 bidrag från SIDA för att jobba med FN:s globala utvecklingsmål som kallas de Globala målen eller Agenda 2030. Dessa mål antogs 2015. Växjö kommun har under 2016 kommunicerat målen till politiker, chefer, tjänstemän samt näringsliv och allmänhet.

Agenda 2030 i Sverige och världen

Hur går det för världen att nå de globala målen?
Visual guide and datalänk till annan webbplats 

SIDA om de Globala målen - Agenda 2030länk till annan webbplats

Regeringen om de Globala målen -Agenda 2030länk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2019