Agenda 2030 - Globala mål för hållbar utveckling

Växjö kommun har länge arbetet för hållbar utveckling. Just nu arbetar kommunen för att arbeta fram ett lokalt hållbarhetsprogram, Hållbara Växjö 2030. Det ska beslutas politiskt i slutet av 2019.

Sedan 2015 när Förenta Nationerna, FN, antog 17 hållbarhetsmål är det naturligt för Växjö kommun att jobba med dessa i det lokala arbetet. De kallas också Globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030.

Agenda 2030 i Växjö

Växjö kommun fick 2016 bidrag från SIDA för att jobba med FN:s globala utvecklingsmål. Växjö kommun har kommunicerat målen till politiker, chefer, tjänstemän samt näringsliv och allmänhet. Arbetet fortsätter med att ta fram ett strategiskt hållbarhetsprogram som ska antas politiskt under september 2019.

Agenda 2030 i Sverige och världen

Hur går det för världen att nå de globala målen?
Visual guide and datalänk till annan webbplats 
Regeringen om de Globala målen -Agenda 2030länk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2019