Om Earth Hour

Earth hour är världens största miljömanifestation arrangerad av Världsnaturfonden. Att släcka ljuset en timme är en symbolisk handling. 2019 handlar det om klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Earth Hour är lördag den 30 mars klockan 20.30-21.30.

I Växjö kommun släcker vi gatubelysningen i tätorten Växjö under Earth Hour så tänk på att ha reflex om du är ute då!

Fasadbelysningen på Teleborgs slott släcks också ner av Videum under Earth Hour.

Klimat och biologisk mångfald

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är två ödesfrågor som vi alla behöver ta itu med - annars kan vi inte fortsätta leva på vår planet! Ta reda på mer och fundera på hur du kan bidra? Earth Hour har Världsnaturfonden, förkortat till WWF, startat. De har mycket inspiration på sin webbsida och uppmanar att man släcker lampor symboliskt, diskuterar i sociala medier med hashtaggen #Connect2earth.

Earth hour började i WWF, Australien och startade i Sverige år 2009. Sedan dess stödjer Växjö kommun Earth hour genom att släcka ner i tätorten och uppmana fler att släcka som symbol för att man vill se en starkare klimatpolitik. Det är inte en kampanj för att spara energi. Earth hour 2019 är det lördag den 30 mars klockan 20.30-21.30.

Om Earth hour på WWF:s webbsidalänk till annan webbplats

Sedan blev det Earth Week

I Växjö nöjer vi oss inte med nedsläckning en symbolisk timme. Kommunen samordnar och arrangerar Earth Week: en hel vecka med fokus på framtiden tillsammans med organisationer och företag. Det gör Växjö kommun sedan 2014. #earthweekvaxjo

Läs mer om Earth Week.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2019