Om Earth Week och Earth Hour

Earth Week är ett publikt event som skall öka kunskap, engagemang och stolthet för Växjös hållbarhetsarbete. Earth Week är en vecka där alla kan mötas kring en hållbar framtid och den avslutas med Earth hour som är en symbolisk handling för klimatets skull.

Earth Week

Earth Week i Växjö började med ett politiskt beslut 2009 att stödja Earth Hour, världens största klimatmanifestation i mars varje år.

Växjö kommun vill göra mer än en symbolisk släckning av lampor och startade Earth Week i Växjö 2014. Kommunen samordnar och planerar Earth Week: en hel vecka med fokus på en hållbar framtid tillsammans med invånare, organisationer och företag. Nästa Earth Week är vecka 13, den 23-28 mars 2020. #earthweekvaxjo

Genom Earth Week vill vi tillsammans ge och få: inspiration – kunskap – engagemang – stolthet. Veckan finns till för att lyfta viktiga frågor och skapa engagemang och mötesplatser. Det som förenar är engagemanget för en hållbar framtid.

Vilka är Earth Week till för?

Arrangemanget riktar sig till alla som bor och verkar i och runtom i Växjö kommun oavsett ålder, kunskap eller bakgrund. Alla är välkomna under Earth Week! Näringsliv, föreningsliv och universitet bjuds in att delta som medarrangörer för olika aktiviteter som kan intressera kommunens invånare. Särskilt fokus på barn och unga. Det är tillsammans vi kan göra skillnad.

Earth Hour

Earth Hour har Världsnaturfonden, WWF, startat. Nästa Earth hour är lördag den 28 mars 2020.

WWF har mycket inspiration på sin webbplats och uppmanar att man släcker lampor symboliskt, diskuterar i sociala medier med hashtaggen #Connect2earth. Earth hour började i Australien och har pågått i Sverige från 2009. Sedan dess stödjer Växjö kommun Earth hour genom att släcka ner i tätorten och uppmana fler att släcka som symbol för att man vill se en starkare klimatpolitik. Det är inte en kampanj för att spara energi.

Om Earth hour på WWF:s webbsidalänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2019