European Green Leaf 2018

Växjö är stolt vinnare av EU-kommissionens miljöpris - European Green Leaf Award 2018. Växjö är Europas grönaste stad! Växjö var värd för en internationell träff under MAT2019.

Logotyp European Green Leaf vinnare 2018 - Växjö.

Miljöpriset går till en stad med 20 000 till 100 000 invånare och som arbetar målmedvetet för en bättre miljö, skapar grön tillväxt och samverkar med övriga samhället i miljöfrågorna.

Växjö tog emot EUs miljöpris som Europas grönaste stad tillsammans med Leuven i Belgien i juni 2017. Under 2019 var Växjö kommun värd för ett möte för gröna europeiska städer inom nätverket för European Green Leaf Award i samband med Matmässan MAT2019.

EU betonar att Växjö kommun har

  • modiga politiker
  • långsiktigt engagemang med ambitiösa mål och åtgärder
  • samverkan med intressenter och kollegor i världen
  • en modell som kan spridas i Europa genom nätverk Växjö är med i

Syftet med European Green Leaf Award

  • Att hitta städer som visar ett bra resultat när det gäller miljö och hur staden engagerat sig för grön tillväxt.
  • Att uppmuntra städer att utveckla en medvetenhet i miljöfrågor hos sina invånare.
  • Att se hur städer kan agera som gröna ambassadörer och uppmuntra andra städer att utvecklas och nå bättre resultat inom hållbarhet.

Uthålligt arbete

Växjö är långt framme när det gäller hållbar stadsutveckling, lösningar för energi och grön tillväxt. Växjö växer samtidigt som de fossila utsläppen minskar. Kommunen såg tidigt att det är viktigt med miljöarbete och har länge arbetat målmedvetet för ett grönare och hållbart Växjö. Väckarklockan var de förorenade sjöarna som genom lyckad sjörestaurering redan på 70-talet ledde till attraktiva sjöar nära staden.

Fossilbränslefritt Växjö

Beslutet om ett fossilbränslefritt Växjö fattades så tidigt som 1996 och har lett till bland annat satsningar på fjärrvärme som är både närproducerad och förnybar. Detta är något som nämns i EUs förklaring till varför Växjö får European Green leaf Award 2018. Genom fjärrvärmen undviker Växjöborna utsläpp på 170 000 ton koldioxid årligen. Växjö har minskat de fossila utsläppen med 58 procent mellan 1999 och 2015.

Kunskap och samverkan finns i Växjö

Klimatfrågan är global, men många av lösningarna går att göra lokalt, som att till exempel att minska utsläpp. Det finns en stolthet i Växjö där företag, universitet och kommun samverkar över gräserna i miljöfrågorna. Earth Week är ett exempel på samarbetet, en hel vecka i mars då vi pratar om framtiden och samverkar kring olika miljöfrågor. Tillsammans kan vi förändra och göra skillnad!

Framtiden

Växjö kommun arbetar med Agenda 2030, de globala målen och har precis börjat arbeta för att ta fram lokala mål i ett hållbarhetsprogram.

Alla vi i Sverige har en konsumtion som bygger på att vi skulle behöva resurser från mer än fyra planeter - det är långt ifrån hållbart! Växjö kommer att arbeta för att sätta mål för minskad konsumtion på individnivå.           

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2021
Hållbar utveckling