Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Hur bygger vi klimatsmart och kostnadseffektivt i trä?

vallen

År 2018 beslutades det att medlemsländerna i EU från år 2019 ska bygga alla sina offentliga byggnader enligt “nära-noll-energi-standard". Ett beslut som baserats på EU´s energieffektiviseringsdirektiv. Växjö Kommun var snabba på att ta detta till sig och skapade tillsammans med grannländerna Norge, Finland och Estland det gemensamma projektet NERO.

Växjö och Sverige har tittat närmare på flerbostadshus medan Finland och Estland fokuserat på offentliga lokaler och Norge har utforskat frågor kopplade till användandet av massivträ.

Inbjudan

Den 8 december bjuder vi in till ett webbseminarium där du får lyssna på Ambrose Dodoo, professor i Byggteknik på Linnéuniversitetet, när han tillsammans med Martin Skoglund, energicontroller på Växjöbostäder, berättar om NERO-projektet och vilka resultat man har nått fram till. Både ur energisynpunkt, men även avseende livscykelkostnader och klimatpåverkan.

När: 8 december
Tid: 10.00-11.30
Var: digitalt via Teams. (länk till mötet skickas till din e-post någon dag innan mötet äger rum)
Anmälan: via formuläret nedan. Glöm inte lägga in datumet i din kalender!

Talare

Martin Skoglund, Växjöbostäder, och Ambrose Dodoo, LNU.
Moderator: Jan Johansson, tidigare energiplanerare på Växjö kommun, och Olivia Thim,
affärs- och näringslivsutvecklare inom hållbart byggande på Växjö Kommun.

loggor

Jag vill ställa en fråga på seminariet.
Jag vill ställa en fråga på seminariet.Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2020