Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Om Växjös gröna gärning

Växjös gröna gärning är ett miljöpris som delas ut vartannat år till en aktör som arbetar för ett hållbart Växjö. 2018 delades det ut senast.

Bestämmelser för Växjös gröna gärning

Växjö kommunstyrelse beslöt 2014-12-02 att utlysa miljöpriset vartannat år.

Syfte

  • Växjö kommun vill öka förståelsen för bredden av allt miljöarbete som görs i Växjö och ge stolthet till kommuninvånarna i Växjö Europas grönaste stad.
  • Växjö kommun vill stimulera och uppmuntra invånare, näringsliv, organisationer och skolor att engagera sig i utvecklingen av ett hållbar och grönt Växjö.

Mål

  • Att öka engagemang bland invånare, näringsliv, organisationer och skolor i Växjös miljöarbete.
  • Att synliggöra goda exempel i miljöarbetet.

Kategorier

Växjös gröna gärning delas ut i tre kategorier, prissumman är 10 000:- per kategori:

  • Elever, från årskurs 4 till gymnasiet, priset ges till hela klassen
  • Företag
  • Föreningar/privatpersoner

Vem kan bli nominerad

  • Det finns möjlighet att nominera sig själv eller någon annan boende eller verksam i Växjö kommun som ska ha genomfört konkret miljöarbete.
  • Den/de nominerade måste ställa upp på att bli offentligt uppmärksammade (publicerade på kommunens webbplats, i sociala medier, prisutdelning med mera).
  • Man kan ha blivit nominerad förut, fast har man vunnit Växjös gröna gärning kan man inte nomineras för samma gröna gärning.

Så utses vinnare

En jury lämnar förslag på vinnare i de två första kategorierna och lämnar över till kommunstyrelsens hållbarhets- och miljöberedning. Vinnaren i kategorin föreningar/privatperson tas fram genom att juryn väljer ut 2-10 finalister, av dessa utses en vinnare genom Växjöbornas röstning via webben.

Juryn består av fem personer, landshövdingen, tre representanter från företag och organisationer samt Växjö kommun. Prisutdelning under Earth Week i mars.

Bakgrund

Miljöpriset Växjös gröna gärning kom till efter ett förslag 2013 från representanter från näringslivet för att stimulera olika aktörer i Växjö att verka för ett allt hållbarare Växjö. Det delades ut för första gången 2014.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2021