Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Dina kemikalier

Om vi använder kemikalier mer försiktigt, eller byter ut farliga produkter mot mer skonsamma minskar vi rískerna för miljön och för vår hälsa.

Vi använder en stor mängd kemiska produkter, mer eller mindre nödvändiga för oss. De flesta innebär någon form av risk för miljön eller den egna och andras hälsa. Överblivna kemikalierester, till exempel rester av färg eller rengöringsmedel, olja och andra kemikalier räknas som farligt avfall och ska lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler.
www.vaxjo.se/avfallöppnas i nytt fönster

Kemikaliska produkter som säljs i handeln ska vara korrekt märkta. Det innebär att det bland annat ska finnas information om riskerna med produkten och hur den ska hanteras. Kemiska produkter kan även vara märkta med frivillig miljömärkning, exempelvis Svanen eller Bra Miljöval.

Miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar att kemikalier hanteras på ett riktigt sätt hos privatpersoner och företag. Har du frågor om kemikaliehantering är du välkommen att höra av dig.

På Kemikalieinspektionens webbplats kan du finna mycket information om kemiska produkter, till exempel regler för märkning. När det gäller kemikalier i hygieniska artiklar som tvålar eller parfymer ansvarar Socialstyrelsen. https://www.kemi.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2021
Hållbar utveckling