Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Nätverk

Inom Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge träffas chefer och handläggare inom nätverk för sina arbetsområden. Nätverken är viktiga verktyg för att skapa kontakter och dialoger för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för en mer effektiv, likvärdig och rättssäker tillsyn.

Värdkommuner

Kommunerna ansvarar själva för nätverken genom att skifta värdskapet varje år.

I uppdraget att ansvara för ett nätverk ingår följande arbetsuppgifter:

  • sammankalla och bjuda in till möte
  • planera för program
  • se till att lokaler, fika samt eventuell lunch bokas
  • se till att minnesanteckningar skrivs och skickas ut
  • skicka inbjudan och minnesanteckningar till samordnaren så att det kan publiceras på webbplatsen.

Nätverksplan

Varje nätverk ska ta fram en nätverksplan som anger syfte, mål och prioriterade insatser. Nätverksplanen ska revideras årligen.

Mall för nätverksplan

Riktlinjer nätverk

Riktlinjer presidieträffar

Rullande schema för nätverk

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021
Hållbar utveckling