Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Biologisk mångfald

Växjö kommun jobbar för att gynna den biologiska mångfalden och för att få fler arter att trivas i kommunen. Ett steg i det arbetet är att omvandla en del av kommunens gräsytor från kortklippta gräsmattor till blomrika marker.

Vad är biologisk mångfald

Biologisk mångfald handlar om att ha ett rikt växt- och djurliv, en bra blandning och variation mellan växter, djur och livsmiljöer. Ju fler olika slags djur och växter det finns på en plats, desto större biologisk mångfald har platsen. Biologisk mångfald är en förutsättning för vår överlevnad och livskvalitet.

Biologiska mångfaldens dag

Den internationella dagen för biologisk mångfald är varje år den 22 maj. På grund av rådande coronapandemi arrangerar Växjö kommun inga aktiviteter, som man gjort tidigare år. Däremot uppmärksammar vi dagen digitalt och bjuder på flera olika tips om bland hur du kan gynna biologisk din trädgård. Läs mer på sidan om Biologiska mångfaldens dag.

Blommande gräsmattor

Genom att omvandla vissa gräsmattor till ängsytor gynnas den biologiska mångfalden. Ängar är en av våra mest artrika miljöer medan klippta gräsmattor är väldigt artfattiga. Om gräsmattan inte klipps och örterna får blomma hittar bin och fjärilar mat och fjärilslarverna hinner utvecklas till nya fjärilar.

En oklippt gräsmatta kan se ovårdad ut. För att visa var vi låter ängsmarken blomma och inte klipper gräset lika ofta kommer kommer det finnas skyltar som visar på den nytta ängsmarken gör för den biologiska mångfalden.

Här kan du hitta blommande gräsmattor

 • Bomans hage på Norr
 • Däldvägen i Sandsbro
 • Fagrabäcksvägen/Framnäsvägen på Norr
 • Fritidsvägen på Hovshaga
 • Hovs aktivitetspark på Hov
 • Jasminvägen Öjaby
 • Kastellvägen på Hovshaga
 • Lillestadsvägen på Norr
 • Lunnabyvägen lekplats i Öjaby
 • Mörners väg/Arabygatan på Västra mark
 • Mörners väg/Samarkand på Västra mark
 • Naturstråk Lugnet på Hovshaga
 • Risingevägen/Ekobacken på Öster
 • Sandsbrovägen på Hov
 • Skärvet på Söder
 • Spetsamossen
 • Torparvägen på Teleborg
 • Ulriksbergsparken på Väster
 • Vallviksvägen på Teleborg
 • Östraborondellen på Söder

Den största arealen av de gräsytor som inte slås i sommar är fortfarande så kallade långräsytor där syftet inte är att skapa ängslika förutsättningar för den biologiska mångfalden, utan främst att ytorna har en låg skötselkostnad.

Projekt för biologisk mångfald i Växjö kommun

Under åren 2018 och 2019 genomförde Växjö kommun projektet Äng av gräsmatta, där kommunen inventerade kommunala gräsmattor som skulle kunna lämpa sig att ställa om till ängsmark. Lite gräsmark testades att släppa upp och låta blomma.

Växjö kommun tar nu nästa steg i omställningen till fler ängsmarker i Växjö. Det ska göras flera praktiska åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för att ställa om gräsmattor till fina ängar, fulla med mångfald. Urvalet av lämpliga ytor för ängsetablering görs också med hänsyn till att de ska kunna skötas effektivt ur driftsynpunkt.

Faunadepåer

Växjö kommun arbetar också aktivt med att skapa fler så kallade faunadepåer. Den största faunadepån finns idag precis söder om Biparadiset i Bokhultet, och den innehåller stor mängd av död ved. Under många år har det placerats stockar där av träd som av olika skäl tagits ner i hela Växjö stad. Här får veden brytas ner och tjäna som livsmiljö för mängder av organismer av mossor, lavar, svampar och insekter. Viss uppföljning av olika arter görs efter hand.

Föreningen Refarm Linné, som Växjö kommun är medlemmar i, startade under 2019 ett projekt i centrala Växjö för den biologiska mångfalden – i skolan, förskolan eller i hemma i den egna trädgården. Projektet heter Barnens Ekoland och ska vara en grund för att inspirera och lära barn vikten av biologisk mångfald. På en innergård vid deras kontor på Västra Mark har de med enkla medel anlagt ett insektsparadis i miniatyr för att skapa gynnsamma miljöer för fjärilar, bin, humlor och andra pollinatörer. De har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan skapat en fjärilsrestaurang och ett insektshotell, kombinerat med odlingar i pallkragar. Välkomna att titta in på innergården på Smedjegatan 3B och inspireras! Både bil- och cykelparkering finns.

Läs mer om Refarm och Linné.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

insektsholk i blomstrande trädgård

Foto: Gösta Skoglund

Regeringen har också valt att satsa extra på pollinatörer. Drygt 90% av världens vilda växter är beroende av pollineringsfunktionen, och därför är pollinatörer superviktiga för den biologiska mångfalden!

LONA

En åtgärd som fått extra pengar av regeringen är LONA-pengar för projekt med fokus på just pollinatörer. LONA står för ”lokala naturvårdssatsningen”, och både kommunen och föreningar kan söka. Du får bidrag med 50-90% av kostnaden för ditt projekt. Växjö kommun har sedan starten av LONA deltagit med varje år och vill självklart vara en del av den här speciella satsningen på pollinatörer! Därför kommer 4 projekt särskilt inriktade på pollinatörer att startas upp i år. Välkomna att kontakta oss för mer information om dem!

Skapa biologisk mångfald hemma i trädgården

Sluta klipp gräset i delar av trädgården för att skapa ängsmark
Plantera örtväxter med som är nektarrika och lockar bin och fjärilar. Bra exempel på det är timjan, oregano och lavendel.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2021
Hållbar utveckling