Biologisk mångfald

Växjö kommun jobbar för att gynna den biologiska mångfalden och för att få fler arter att trivas i kommunen. Ett steg i det arbetet är att omvandla en del av kommunens gräsytor från kortklippta gräsmattor till blomrika marker.

Vad är biologisk mångfald

Biologisk mångfald handlar om att ha ett rikt växt- och djurliv, en bra blandning och variation mellan växter, djur och livsmiljöer. Ju fler olika slags djur och växter det finns på en plats, desto större biologisk mångfald har platsen. Biologisk mångfald är en förutsättning för vår överlevnad och livskvalitet.

Blommande gräsmattor

Genom att omvandla vissa gräsmattor till ängsytor gynnas den biologiska mångfalden. Ängar är en av våra mest artrika miljöer medan klippta gräsmattor är väldigt artfattiga. Om gräsmattan inte klipps och örterna får blomma hittar bin och fjärilar mat och fjärilslarverna hinner utvecklas till nya fjärilar.

En oklippt gräsmatta kan se ovårdad ut. För att visa var vi låter ängsmarken blomma och inte klipper gräset lika ofta kommer kommer det finnas skyltar som visar på den nytta ängsmarken gör för den biologiska mångfalden.

Här kan du hitta blommande gräsmattor

 • Bomans hage på Norr
 • Däldvägen i Sandsbro
 • Fagrabäcksvägen/Framnäsvägen på Norr
 • Fritidsvägen på Hovshaga
 • Hovs aktivitetspark på Hov
 • Jasminvägen Öjaby
 • Kastellvägen på Hovshaga
 • Lillestadsvägen på Norr
 • Lunnabyvägen lekplats i Öjaby
 • Mörners väg/Arabygatan på Västra mark
 • Mörners väg/Samarkand på Västra mark
 • Naturstråk Lugnet på Hovshaga
 • Risingevägen/Ekobacken på Öster
 • Sandsbrovägen på Hov
 • Skärvet på Söder
 • Spetsamossen
 • Torparvägen på Teleborg
 • Ulriksbergsparken på Väster
 • Vallviksvägen på Teleborg
 • Östraborondellen på Söder

Den största arealen av de gräsytor som inte slås i sommar är fortfarande så kallade långräsytor där syftet inte är att skapa ängslika förutsättningar för den biologiska mångfalden, utan främst att ytorna har en låg skötselkostnad.

Skapa biologisk mångfald hemma i trädgården

 • Sluta klipp gräset i delar av trädgården för att skapa ängsmark
 • Plantera örtväxter med som är nektarrika och lockar bin och fjärilar. Bra exempel på det är timjan, oregano och lavendel
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 augusti 2019
Hållbar utveckling