Åtta tips för att skapa ett artparadis

Förlusten av biologisk mångfald är ett av vår tids största utmaningar. Var en del av lösningen och gör din trädgård till ett paradis för arter!

1. Klipp inte gräset för ofta

Lägg dig och läs en bok istället. Om du låter gräsklipparen vila lite längre mellan gångerna hinner fler grässorter och små blommor slå blom i din gräsmatta. Eller välj att låta en del helt bli till en äng! Det blir ett trevligt inslag och många ängsväxter och insekter kommer trivas. (Vill du ha en äng se punkt 8.)

2. Bygg en bivattnare

Häll vatten på ett fat med några stenar eller glaskulor på. Där kan de törstiga insekterna slå sig ner på en sten eller kula för att dricka utan att riskera att hamna i vattnet.

3. Lämna en rishög

Om man kan låta ett hörn vara lämnat för ris och kanske lite ved som får ligga och förmultna kan här finnas möjlighet för igelkotten att bo. Och många vedlevande växter och djur kan också trivas där. Tycker du det ser skräpigt ut kan du ordna kvistarna och vedbitarna lite snyggt i en formation av något slag. Du kan också sätta upp en liten skylt med texten ”Här odlas biologisk mångfald!” eller liknande.

4. Hjälp fåglarna

Med olika slags buskar och träd trivs fåglarna. Täta buskage är småfåglar särskilt förtjusta i. Genom att lämna kvar fröställningar och lite av frukt och bär så kommer de kunna äta av det under hösten. Gamla träd med håligheter är perfekta boplatser. Finns det inte gamla träd kan du bygga en holk istället! (webbsidan rikaretradgard.se)

5. Planera för lång blomning

Genom att se till att ha buskar, träd och blommor som blommar från tidig vår till hösten hjälper det insekterna att hitta mat en större del av året. Dessutom får du själv njuta av en blommig trädgård under längre tid. Win-win!

6. Godsaker för både dig och fjärilarna – anlägg en vacker fjärilsrabatt

En rabatt med kryddväxter är enkelt att sköta och ger goda kryddor till matlagningen en stor del av året. Många av de här kryddorna är bland det bästa fjärilarna vet. Timjan, temynta, gurkört, isop, salvia, kungsmynta och oregano är bra kryddväxter för att gynna dem. Anlägg gärna i solig vindskyddad plats, då trivs fjärilarna, och kryddorna kommer också växa bra.

7. Bygg boplatser för vilda insekter

Sandbäddar i solbelysta lägen är den bästa boplatsen för vildbin. Har du en sådan plats, belägg den inte med grus eller plattor. Eller skapa en enkel sandbädd i ett soligt hörn så kanske några vill flytta dit! Död ved med små hål är boplats åt andra vilda insekter; Genom att borra hål i några stockar eller vedträn kan insekter bygga bo i håligheterna. På internet finns många tips på många andra snygga insektshotell du kan bygga!

8. Skapa en äng

Hur lång tid det tar att göra en äng beror lite på vilken typ av mark det är. Ängsväxter gillar mager jord. Genom att helt enkelt låta gräset växa sig långt, så av det mot slutet av sommaren och ta bort gräset från platsen, kommer det till slut likna mer och mer en äng. Vill du att det ska gå fortare så gräv bort grässvålen och så i ängsväxter. Låt gräs och blommor växa till slutet av sommaren, slå dem och ta bort växtmaterialet för kompostering. Ängen kan ramas in med olika naturliga material som sten eller trä och bildar då ett eget rum i trädgården.

De åtta tipsen i utskriftsvänligt pdf-format , 275 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2021
Hållbar utveckling