Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Biologiska mångfaldens dag

Biologiska mångfaldens dag är en av internationell temadag utsedd av FN. 2020 var Biologiska mångfaldens dag den 22 maj.På grund av coronapandemin uppmärksammade Växjö kommun inte dagen på samma sätt som tidigare år, med en rad olika fysiska evenemang. I stället blev det i digital form och vi bjöd också på olika tips om vad du kan göra för att gynna biologisk mångfald.

Men först, en inledande text från ordföranden i Växjö kommuns hållbarhetsutskott, Magnus P Wåhlin (MP), om vikten av biologisk mångfald:

Den 22 maj är det den biologiska mångfaldens dag, en viktig dag! Tyvärr blir den viktigare och viktigare. Vi människor är helt beroende av det naturen ger oss och det är dags att vi inser det. Det kommer nu alarmerande siffror på hur många arter som är på väg att försvinna och konsekvenserna av detta kan vi inte överblicka, men de kommer att bli stora.

Den biologiska mångfalden är så viktig att den dedikerats till ett helt eget av FN:s sjutton globala mål, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. I Växjö kommun är det också en av våra nio utmaningar i Hållbara Växjö.

För att möta utmaningarna behövs naturligtvis övergripande och stora insatser av samhället, här spelar politiken en stor roll.

Men det finns också mycket som vi som privatpersoner kan göra. Har du en trädgård kan du göra stora insatser genom vad du odlar och hur du förbättrar levnadsbetingelserna för våra viktiga pollinerare. Har du en balkong kan du också se till att du odlar någon pollinerarvänlig växt där.

Att köpa giftfri mat är också viktigt då vi vet att människans inblandning i naturen med kemikalier ställer till det för många arter.

Passa också på att ge dig ut och njut av den biologiska mångfalden i full blom så här års.

Det är dags att vi tar de biologiska mångfalden på allvar. I Växjö kommun ska vi bli bättre på att ta med de tjänster naturen ger oss säkerställs när vi planerar för en växande stad och landsbygd. Det behöver få konsekvenser på hur vi planerar och bygger bostäder, skolor och andra byggnader. Utomhusmiljön blir viktigare och viktigare och de gröna stråken i kommunen måste värnas bättre framöver.

Så, jag är glad att vi i Växjö kommun uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag. Som Europas grönaste stad ska vi naturligtvis ligga i framkant även när det gäller naturens viktiga tjänster till oss medborgare.

Magnus P Wåhlin (MP), ordförande i Växjö kommuns hållbarhetsutskott

Blue Green City

Växjö kommun deltar under 2019-2022 i EU Interregprojektet Blue Green City, som handlar om att ta tillvara ekosystemtjänster i samhällsbyggnadsprocessen, där biologisk mångfald är en viktig del.

Blue green city logga

Upplev biologisk mångfald

Den här tiden på åren är naturen kanske som allra vackrast, det spirar och blommar och fåglarna sjunger som mest. I kommunen finns många vackra platser att besöka, passa gärna på att ta en titt på naturkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få tips platser och aktiviteter att göra ute. Eller har du kanske ett eget smultronställe?

Några tips från naturkartan:

Tänk på att naturen också är extra känslig så här års då många djur får ungar. Respektera fågelskyddet och håll hundar kopplade. Så kan vi alla få plats i vår fina natur!

Vad kan du själv göra för att gynna den biologiska mångfalden?

Fler tips

Det finns mycket du kan göra själv för att gynna den biologiska mångfalden. Förutom olika typer av holkar, kan du göra andra större eller mindre åtgärder i din trädgård.

Döda träd är väldigt viktiga för många insekter och svampar, som lever av trädets döda ved. Bristen på multnande ved har gjort att dessa arter har blivit allt mer sällsynta. Spara därför gärna döda träd; stående eller nedfallna, hela eller i delar!

Ett enkelt sätt att öka mängden blommor är att inte klippa gräset så ofta. Låt vitklöver och tusensköna blomma, eller varför inte göra om en del av gräsmattan till äng! Du kan också komplettera din trädgård med växter som ger extra mycket pollen och nektar till pollinerande insekter, till exempel blommor som åkervädd, krokus, blåklockor och fingerborgsblomma och örter som timjan, salvia och lavendel.

Du kan läsa mer om vad du själv kan göra för att gynna den biologiska mångfalden i foldern, under relaterat material längst ner på denna sidan.

Bygg din egen holk

I naturen råder det på många ställen brist på bra bostäder, både för fåglar, insekter och fladdermöss. Du kan hjälpa djuren genom att bygga en holk och sätta upp hemma i din trädgård.

Fågelholk
En fågelholk går att bygga på många olika vis och olika fåglar gillar olika holkar. På Naturhistoriska Riksmuseets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Natursidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du få tips på olika sätta att bygga en fågelholk

Insektsholk
Precis som fåglar har insekter ofta svårt att hitta lämpliga boplatser. Genom att bygga ett insektshotell kan du gynna solitära bin som behövs för att pollinera växter. Läs mer på Göteborgs botaniska trädgårds webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fladdermusholk
Fladdermössen har en viktig roll i ekosystemen, då de bland annat äter stora mängder mygg som annars skulle vara till besvär för oss människor. Fladdermössen bor sommartid vanligtvis i ihåliga lövträd. På Naturhistoriska Riksmuseets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns tips hur du bygger en holk.

Mulmholk
Har du en större trädgård eller äger lite mark kan du sätta upp en så kallad mulmholk. Mulm heter det halvt nedbrutna materialet som finns inuti stora lövträd, till exempel grova ekar. I mulmen trivs en mängd olika insekter. I landskapet är det brist på dessa ihåliga ekar så genom att bygga en mulmholk gör du dessa insekter en viktig tjänst. Läs mer på Natursidans webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ät för biologisk mångfald

Vilken mat vi väljer spelar roll för den biologiska mångfalden. Genom kloka val kan man påverka för att gynna både det lokala landskapet positivt och samtidigt se till att minska det ekologiska fotavtrycket någon annanstans i världen. Genom att välja lokalt odlad mat efter säsong när det är möjligt skapas förutsättningar för ett levande landskap och biologisk mångfald i närområdet.

Ekologiskt är bra för det minskar spridningen av bekämpningsmedel i miljön. Att äta många olika slags grönsaker är inte bara nyttigt för en själv, det stödjer också produktion av en större diversitet av grödor, vilket bidrar till en större mångfald. Naturbeteskött är gynnsamt för den biologiska mångfalden, då det bidrar till att hålla landskapen öppna.

Få platser har ett så rikt växt- och djurliv som ett varierande odlingslandskap, där betande djur håller landskapet öppet och där många olika grödor odlas. Avstå däremot från att äta produkter som framställs på sätt som hotar den biologiska mångfalden, till exempel fiske utan hänsyn till kvoter, och odling som kräver mycket avverkning av till exempel regnskog.

På Östrabo ekobacke i Växjö kan du hitta inspiration och kunskap om vilken mat som är aktuell efter säsong! Bland alla grönsaker, blommor och träd är det också en viktig plats för pollinerare och andra insekter.

Odlingar på Östrabo ekobacke.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2020
Hållbar utveckling