Kalkning av sjöar och vattendrag

Kalkning av sjöar och vattendrag i Växjö kommun har pågått sedan slutet av 70-talet. Syftet är att upprätthålla vattenkvalitén i försurade sjöar och vattendrag och att motverka skador på försurningskänslig fauna.

Nedfall av luftföroreningar är största orsaken till försurning men även skogsbruket påverkar försurningen. Trots minskat nedfall av försurande ämnen är kalkning fortfarande nödvändig i flera av kommunens sjöar.

Försurningen orsakar förändringar och skador på djur och växter som lever i vattnet. För att minska de negativa effekter som försurningen ger sprids varje år cirka 900 ton kalk i Växjö kommun med hjälp av båt, helikopter och kalkdoserare enligt gällande kalkspridningsplan.

Kalkningen i Växjö kommun finansieras idag till 85 procent med statsbidrag, resterande 15 procent av kostnaden står kommunen för.

Effektuppföljning av kalkningen görs med vattenkemisk provtagning. Utöver den vattenkemiska provtagningen undersöks även fisk och bottenfauna i kalkade vattendrag av länsstyrelsen.

Läs gärna mer om försurning och kalkning av sjöar och vattendrag på Länsstyrelsen i Kronobergs läns webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2019
Hållbar utveckling