Rening av avloppsvatten

Orenat avloppsvatten förstör våra sjöar och hav. Därför behöver det renas innan vattnet släpps tillbaka till naturen.

Avloppsvatten kan innehålla många olika föroreningar som obetänksamt spolas ner i toaletten. Det kan till exempel vara skräp som tops, bindor och kondomer, organiskt material, näringsämnen och miljöfarliga ämnen som till exempel mediciner och kemikalier. 

Om vattnet släpps ut utan att renas måste syre i vattnet användas för att bryta ner smutsen. Det är ett problem eftersom de djur som lever i vattnet behöver syret i vattnet för att andas.

För mycket av näringsämnena kväve och fosfor bidrar till att övergöda hav, sjöar och vattendrag. Alger och andra organismer kan då växa onaturligt mycket och det blir så kallad algblomning.

De kommunala avloppsverken är byggda för att rena spillvatten från hushållen från organiskt material och näringsämnen som fosfor och kväve. Därför är det extra viktigt att inte spola ner mediciner och kemikalier i toaletten eller hälla ut i vasken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021
Hållbar utveckling