Vattenråd

Växjö kommun är medlem i flera vattenorganisationer där vi tillsammans med andra samarbetar för att skydda och förbättra kvaliteten i våra vatten. I vattenråden diskuterar kommuner, privatpersoner, företag och intresseorganisationer frågor som rör vattenkvalitet.

Vattenråden samordnar till exempel provtagning av vatten. Provtagningen kallas för samordnad recipientkontroll. Resultaten från provtagningarna kan du hitta i vattenrådens årsrapporter på deras webbplatser.

Åar, vattendrag och avrinningsområden

Ett avrinningsområde är ett område där allt vatten som finns i marken och sjöarna rinner till en och samma å. Från ån rinner vattnet vidare för att mynna ut i havet.

Den större delen av Växjös vattendrag tillhör Mörrumsåns, Lagans och Bräkneåns avrinningsområden.

Mörrumsåns källor ligger i Vetlanda, norr om Ramkvilla. Ån rinner sedan söderut genom sjöarna som är runtomkring Växjö och Alvesta för att rinna vidare genom sjön Åsnen. Därefter mynnar ån ut i havet, cirka 4 km söder om Mörrum i Blekinge. Den del av Mörrumsån som går mellan Helgasjön och Åsnen kallas Helige å. Sedan medeltiden har Helige å varit viktig eftersom den används till att framställa energi till kvarnar och sågar.

Växjös västra vattendrag tillhör Lagans avrinningsområde. Lagan är en å som har sina källor på det Småländska höglandet sydöst om Taberg i Jönköping. Ån mynnar ut i Laholmsbukten, söder om Halmstad.

En mindre del av Bräkneån rinner genom Växjö kommun. Den har sina källor öster om Ingelstad, och rinner sedan vidare söderut genom Tingsryd och Ronneby. Till slut når den kusten i Blekinge i närheten av Bräkne Hoby.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021
Hållbar utveckling