Växjösjöarna

Växjösjöarna är det sammanhängande sjösystemet Barnsjön, Trummen, Växjösjön samt Södra och Norra Bergundasjön. Växjö kommun har arbetat och håller på att arbeta med muddringar, anläggningar för rening av dagvatten och reduktionsfiske som förbättrat sjöarna de senaste decennierna.

Växjösjöarna är fortfarande starkt påverkade av övergödning från gamla utsläpp av avlopp. Det läcker fosfor från bottensedimenten i sjöarna som orsakar kraftig algblomning på sommarhalvåret. Regn på asfaltsytor och annan hård mark i staden sköljer även ner mycket föroreningar i det vi kallar dagvattensystemet. Dagvattnet rinner sedan ut i sjöarna. Trots stora satsningar på dagvattenrening i Växjö stad (till exempel nya dammar norr om Trummen, lagunerna i Strandbjörket och Bäckaslövs våtmark) är detta fortfarande någonting som behöver förbättras ytterligare.

OBS! Ny kostrekommendation på grund av PFAS i fisk

Analysresultat visar förhöjda halter av PFOS i fisk från Trummen, Växjösjön samt Södra och Norra Bergundasjön och nivåerna överskrider EU:s hälsobaserade riktvärden. Det gör att den som äter mycket fisk från sjöarna riskerar att på sikt få i sig för mycket av detta och liknande ämnen, så kallade PFAS. Att få i sig mycket PFAS under lång tid kan vara skadligt för hälsan. Enligt Växjö kommuns kostrekommendation ska man därför inte äta fisk från dessa sjöar fler än en (1) till tre (3) gånger per år. Råden gäller alla, både barn och vuxna, inklusive gravida och ammande kvinnor. Detta gäller tills vidare.

Nyhet om kostrekommendation 2021-05-27 Länk till annan webbplats.
Frågor och svar om PFAS och kostrekommendationerna

År 2014 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsstrategi som syftar till att uppnå god status i hela sjösystemet. Sjöarna ska bland annat återfå ett klarare vatten med större siktdjup, mindre algblomningar samt mer rovfisk, växter och smådjur i vattnet till nytta för bland annat fågellivet. Du hittar åtgärdsstrategin och den bakomliggande utredningen under Relaterade dokument längre ner på sidan.

Utredningen om Växjösjöarna har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kronoberg.

Sedan 2014 arbetar Växjö kommun med ett antal olika projekt såsom utökad dagvattenrening, reduktionsfiske och behandling av bottnar för att genomföra den beslutade åtgärdsstrategin. 2016 uppnåddes målen om god status när det gäller fosfor och siktdjup i Trummen med en förbättring om cirka 70 respektive 50 procent för parametrarna siktdjup och fosfor. Du kan läsa om respektive projekt bland länkarna till höger.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2021