Tillflöden till Trummen

Växjö kommun har utrett olika möjligheter att rena det vatten som rinner till Skirviken. Kommunen planerar att under slutet av 2020 anlägga en våtmark och ett kalkfilter för att rena vattnet och jämna ut vattenflödet.

Bakgrunden till det här projektet är att vi i mätningar funnit mycket förhöjda fosforhalter i det vatten som rinner från den stora våtmarken i Skir till den södra delen av Trummen. Mätningarna visar att en stor del av problemet verkar ligga i att våtmarken som är en utdikad sjö släpper ifrån sig fosfor, i synnerhet under sommaren.

Resultat och rapporter i projektet samt samrådshandlingar och ansökningshandlingar till Mark- och miljödomstolen redovisas löpande på denna sida.

Projektet medfinansieras genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt som förmedlas av Länsstyrelsen i Kronoberg.

Bild på LOVAS logotyp
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 april 2021