Tillflöden till Trummen

Växjö kommun har utrett olika möjligheter att rena det vatten som rinner till Skirviken. I slutet av 2020 anla kommunen en våtmark och ett kalkfilter för att rena vattnet och jämna ut vattenflödet.

Bakgrunden till det här projektet är att kommunen i mätningar funnit förhöjda fosforhalter i det vatten som rinner från den stora våtmarken i Skir till den södra delen av Trummen. Mätningarna visar att en stor del av problemet verkar ligga i att våtmarken som är en utdikad sjö släpper ifrån sig fosfor, i synnerhet under sommaren.

Resultat och rapporter i projektet samt samrådshandlingar och ansökningshandlingar till Mark- och miljödomstolen hittar du under Relaterade dokument.

Projektet medfinansieras genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt som förmedlas av Länsstyrelsen i Kronoberg.

Bild på LOVAS logotyp
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2021