Växter i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön

Växjö kommun arbetar utifrån en åtgärdsstrategi för Växjösjöarnas fortsatta restaurering. En del i detta arbete är att öka utbredningen av naturliga växter i sjöarna.

En stor mängd undervattensväxter ger renare och klarare vatten. Därför har Växjö kommun planterat växter och fiskade under 2016-2018 ut braxen och annan vitfisk som annars stör utvecklingen av naturlig vegetation.

Trots den långa tiden sedan muddringen lyckades fram till cirka år 2016 naturlig och värdefull vegetation inte återetablera sig. Genom att nu ha lyckats öka utbredningen av växter som redan finns naturligt i sjöarna (till exempel trubbnate och långnate) hoppas vi kunna minska risken för återkommande algblomningar. Erfarenheter från andra sjöar visar att en rik naturlig vegetation ger mindre algblomningar, bland annat för att växterna erbjuder bra skydd för större djurplanktonarter som kan äta upp växtplankton. Växterna täcks också till stor del av ett tunt lager fastsittande alger som konkurrerar om den lösa näringen i vattnet med fritt svävande växtplankton.

Vi har flyttat plantor från den omuddrade delen av Trummen till den andra delar av sjösystemet och har kommit fram till att växterna kan etablera sig om de får den här hjälpen. Men det har också visat sig att växterna är känsliga för negativ påverkan så som dålig sikt, vågpåverkan med mera under etableringsfasen. Genom utfiskning av braxen, mört och björkna fick vi ett klarare vatten, vilket ger växterna en god start och genom växtplanteringen blir resultatet från reduktionsfisket mer långsiktigt. Sedan 2018 har vi inte gjort direkta utsättningar av växter i sjöarna. De bestånd av växter som nu har etablerat sig breder fortfarande ut sig mot allt djupare områden som en följd av att ljusförhållandena i sjöarna blir bättre och bättre.

Risken för okontrollerad igenväxning bedömer vi som liten. Sandstränder som vid Kampa pelare i Växjösjön eller udden vid Sigfridsområdet i Trummen kommer förmodligen inte att drabbas av igenväxning då vågpåverkan är mycket stor i de områdena.

Det här projektet har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kronoberg.

Bild på LOVAS logotyp
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2021