Träd i Växjö kommun

Träden ger liv i stadsrummet och upplevelser över de olika årstiderna som lockar med skiftande uttryck. De skapar med sin form, storlek och placering karaktär och en historisk förankring åt platser.

Träden kan bli mycket gamla och leva över flera mänskliga generationer. De är ett kulturarv som vi har ansvar för att vårda. Trädens långa livslängd kräver en långsiktig plan som tydliggör och förklarar hur träden kan skyddas genom planeringsprocessen och hur de kan utvecklas och nå sin fulla potential. Därför finns ett framtaget trädprogram.

Du hittar "Trädprogram för Växjö kommun" under Relaterade dokument längre ner på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2021
Hållbar utveckling