Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö blir bollplank till regeringen kring hållbarhetsarbete

Växjö kommun är utvald att delta i den grupp som ska ta hjälpa regeringen ta fram en rapport till FN om hur Sverige arbetar med de globala målen för hållbar utveckling, så kallade Agenda 2030.

Uppdraget känns högaktuellt eftersom Växjös pågående miljövecka Earth Week fokuserar mycket på de globala målen på lokal nivå. Även mycket annat arbete har gjorts och görs i Växjö kommun kring de globala målen. I arbetet med regeringen kommer Växjö kommun bidra med konkreta förslag för hur samhället kan förändras och ett hållbart samhälle byggas. 

I juli 2017 ska regeringen redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 och uppfyller de globala målen för hållbar utveckling i Sverige och internationellt. Det är för att stärka det arbetet som regeringen nu satt samman en referensgrupp med aktörer från exempelvis näringsliv, myndigheter och kommuner (Växjö och Malmö). Referensgruppen kommer bestå av totalt cirka 22 representanter och kommer fungera som bollplank i utarbetandet av rapporten. Växjö kommun kommer representeras av hållbarhetschef Julia Ahlrot, som deltar i sitt första möte med gruppen 6 april.

Om Agenda 2030

På ett toppmöte i FN i New York i september 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Det var ett historiskt möte och resultatet påverkar allas framtid eftersom målen är universella och gäller alla länder. Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. Agenda 2030 och de globala målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022