Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Frökanon sprutar ut fröer

Ett av Växjös industriområde håller på att förvandlas från en otillgänglig del av staden till en grön oas för människor och insekter.

Utvecklingen av Ledningsgatan på Västra Mark är en del av Lokala naturvårdssatsningen där Växjö kommun har fått bidrag från Länsstyrelsen för satsningar på naturvård och friluftsliv, bland annat genom utveckling av outnyttjade områden, naturreservat och digitala satsningar.

På Ledningsgatan i Västra Mark har en frökanon spritt fröer över ett nästan 2 hektar stort område. Till sommaren kommer det här, idag ganska otillgängliga området, att kantas av ängar där man både kan gå och cykla genom ett grönt stråk. Det ska bli en plats för både växter, bin, fjärilar och människor.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022