Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö Titans och Lyckans höjd får årets mångfaldspris

Kommunstyrelsen i Växjö kommun har utsett vinnarna av mångfaldspris 2017, priset delas ut för att uppmärksamma Växjöbor, företagare, organisationer, föreningar samt arbetsplatser som bedrivit ett målmedvetet arbete för mångfald, sammanhållning och likabehandling av människor.

Vinnarna av Mångfaldspris 2017 är kampsportsföreningen Växjö Titans för samhällsperspektivet och Lyckans höjd HVB för Växjö kommuns verksamheter/arbetsplatser. Priset är ett diplom och en summa pengar.

-För att tillvarata mångfaldens kraft i hela Växjö behöver företag, föreningar och det offentliga jobba tillsammans. Vårt mångfaldspris uppmärksammar de som bidrar till ett sammanhållet Växjö där varje Växjöbo får komma till sin rätt och vara sig själv. Växjö Titans visar prov på ett beslutsamt arbete för mångfald i den egna verksamheten, och står samtidigt som förebild för andra. De utmanar föreställningar och öppnar på så sätt sin sport för fler, säger Oliver Rosengren, kommunalråd och ordförande i Integrations- och mångfaldsberedningen.

Växjö Titans

Motivering: Växjö Titans är en förening som arbetar långsiktigt och aktivt för jämlikhet och för att motverka och ifrågasätta begränsande normer. Växjö Titans menar att samhörighet och trygghet är något som skapas tillsammans. Klubben strävar efter att alla ska känna sig trygga, sedda och accepterade oavsett könsuttryck, etnicitet, religion, utseende och sexuell läggning. Klubbens motto ”bakom varje individ står ett helt lag” är ett led i arbetet för ett sammanhållet Växjö.

Växjö Titans är ett bra exempel på att idrottsföreningar är viktiga för att bidra till mångfalden och sammanhållningen i Växjö kommun. 

Lyckans höjd HVB (hem för vård och behandling)

Motivering: Lyckans höjd har med beslutsamhet och stort engagemang arbetat för att ta tillvara olika personligheter, bakgrunder, ursprung, åldrar och erfarenheter, för att skapa en trygg och framgångsrik verksamhet. Personalen på Lyckans höjd ser olikheterna hos medarbetarna och ungdomarna som styrkor. Arbetsplatsen Lyckans höjd är ett gott exempel på vad mångfald kan åstadkomma för arbetsglädje och resultat.

Det är viktigt att i sammanhanget framhålla att det finns många hem för vård och boende inom Växjö kommun som gör ett fantastiskt arbete med sitt stora och viktiga uppdrag och priset kan därför på ett sätt ses att tillfalla alla HVB. Detta år var det Lyckans höjd som nominerades och fick priset för sitt arbete inom sitt unika och engagerade arbetslag.

Bakgrund

Mångfaldspriset är en del av Växjö kommunkoncerns arbete för att uppnå de målsättningar som finns i mångfaldsprogrammet. Priset kan delas ut till fysiska och juridiska personer med anknytning till Växjö kommun, såsom växjöbor, företagare, organisationer och föreningar.

Priset är tvådelat:

 • Ett pris för samhällsperspektivet "Ett sammanhållet Växjö" för företag, organisationer, enskilda personer.
 • Ett för verksamhet- och medarbetarperspektivet för Växjö kommuns verksamheter/arbetsplatser. Prissumman för det interna priset ska användas till någon form av arbetsplatsrelaterad social personalaktivitet.

Samtliga nominerade kandidater

Externa

 • Anna Nordström
 • Östers IF för projektet Öster i Samhället
 • Växjö Titans
 • Ilham Abdullah
 • BTK Frej

Växjö kommuns verksamheter/arbetsplatser

 • Lyckans höjd HVB (hem för vård och boende)
 • Kontaktcenter
 • Utbildningsförvaltningen
 • Landningsbanan tillsammans med brobyggare
Senast uppdaterad: 11 mars 2022