Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Prisutdelning av mångfaldspriset

På kommunfullmäktige tisdag den 16 maj delade Bo Frank och Oliver Rosengren ut Mångfaldspriset till vinnarna Växjö Titans och Lyckans höjd HVB. Priset är ett diplom och en summa pengar.

Mångfaldspriset delas ut för att uppmärksamma Växjöbor, företagare, organisationer, föreningar samt arbetsplatser som bedrivit ett målmedvetet arbete för mångfald, sammanhållning och likabehandling av människor. Beslutet togs av Växjö kommunstyrelse.

Motivering till vinnarna av Mångfaldspris 2017

Växjö Titans är en förening som arbetar långsiktigt och aktivt för jämlikhet och för att motverka och ifrågasätta begränsande normer. Växjö Titans menar att samhörighet och trygghet är något som skapas tillsammans. Klubben strävar efter att alla ska känna sig trygga, sedda och accepterade oavsett könsuttryck, etnicitet, religion, utseende och sexuell läggning. Klubbens motto ”bakom varje individ står ett helt lag” är ett led i arbetet för ett sammanhållet Växjö. Växjö Titans är ett bra exempel på att idrottsföreningar är viktiga för att bidra till mångfalden och sammanhållningen i Växjö kommun. Växjö Titans får priset för samhällsperspektivet.

Lyckans höjd hem för vård och behandling har med beslutsamhet och stort engagemang arbetat för att ta tillvara olika personligheter, bakgrunder, ursprung, åldrar och erfarenheter, för att skapa en trygg och framgångsrik verksamhet. Personalen på Lyckans höjd ser olikheterna hos medarbetarna och ungdomarna som styrkor. Arbetsplatsen Lyckans höjd är ett gott exempel på vad mångfald kan åstadkomma för arbetsglädje och resultat. Lyckans höjd får priset för verksamhet- och medarbetarperspektivet.

Prisutdelning av Mångfaldspris 2017

Kim Petersson Ek och Edin Basic från

Lyckans höjd HVB tar emot Mångfaldspris 2017 från Oliver Rosengren och Bo Frank.

Bakgrund

Mångfaldspriset är en del av Växjö kommunkoncerns arbete för att uppnå de målsättningar som finns i mångfaldsprogrammet. Priset kan delas ut till fysiska och juridiska personer med anknytning till Växjö kommun, såsom växjöbor, företagare, organisationer och föreningar.

Priset är tvådelat:

•Ett pris för samhällsperspektivet "Ett sammanhållet Växjö" för företag, organisationer, enskilda personer.

•Ett för verksamhet- och medarbetarperspektivet för Växjö kommuns verksamheter/arbetsplatser. Prissumman för det interna priset ska användas till någon form av arbetsplatsrelaterad social personalaktivitet.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022