Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

SMHI varnar för höga vattenflöden

Regn och snösmältning under julhelgen har lett till att vattennivåerna i bäckar och åar nu är mycket höga. SMHI har idag gått ut med en klass 1-varning i området kring Mörrumsån. Mer nederbörd väntas och flödena kommer enligt SMHI kulminera i mitten av nästa vecka, vecka 1.

Det du som fastighetsägare kan göra för att undvika översvämning är att se över möjligheten att pumpa vatten, eventuellt i kombination med invallning av källare eller annat som kan drabbas.

Växjö kommun försöker genom egen vattenreglering i bland annat Helgasjön och Örken, minska risken för översvämningar. Men vattenståndet är högt i många sjöar och vattendrag och därför är möjligheterna små att påverka flödena.

Blir läget akut kan du höra av dig till Räddningstjänsten.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022