SMHI varnar för höga vattenflöden

Regn och snösmältning under julhelgen har lett till att vattennivåerna i bäckar och åar nu är mycket höga. SMHI har idag gått ut med en klass 1-varning i området kring Mörrumsån. Mer nederbörd väntas och flödena kommer enligt SMHI kulminera i mitten av nästa vecka, vecka 1.

Det du som fastighetsägare kan göra för att undvika översvämning är att se över möjligheten att pumpa vatten, eventuellt i kombination med invallning av källare eller annat som kan drabbas.

Växjö kommun försöker genom egen vattenreglering i bland annat Helgasjön och Örken, minska risken för översvämningar. Men vattenståndet är högt i många sjöar och vattendrag och därför är möjligheterna små att påverka flödena.

Blir läget akut kan du höra av dig till Räddningstjänsten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 december 2017